رویداد های مهم جهان

رویداد های مهم جهان

هدف این سایت انتشار اخبار جهانی (با ذکر منابع) میباشد و کمتر به مطالب انتشار یافته داخل کشور وارد می شود.
امیدواریم هر چه سریع تر راه های پیشگیری و درمان این ویروس جدید کشف شده و انسان های کمتری در این راه جان خود را از دست دهند.
دقت داشته باشید که اطلاعات اعلام شده در این سایت از وب سایت های جهانی تغذیه میشود تلاش شده است تا لینک هر خبر در انتهای آن نمایش داده شود تا کاربران از صحت خبر اطمینان حاصل کنند.

آخرین نظرات

 

بازگشت به صفحه آمار مبتلایان به ویروس کرونا

چهار شنبه 27 فروردین 

6599 مورد جدید و 557 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]

30206 مورد جدید و 2482 مرگ جدید در ایالات متحده است

6599 مورد جدید و 557 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]

1316 مورد جدید و 107 مرگ جدید در کانادا [منبع]

3348 مورد جدید و 225 مورد مرگ جدید در برزیل [منبع]

1172 مورد جدید و 24 مرگ جدید در پرو [منبع]

2543 پرونده جدید و 309 مرگ جدید در آلمان [منبع]

883 مورد جدید و 29 مرگ جدید در هند [منبع]

4560 مورد جدید و 1438 فوت جدید در فرانسه [منبع]

1068 مورد جدید و 38 مرگ جدید در ایرلند [منبع]

4281 پرونده جدید و 115 مرگ جدید در ترکیه [منبع]

2667 مورد جدید و 578 فوت جدید در ایتالیا [منبع]

4603 مورد جدید و 761 مرگ جدید در انگلستان [منبع]

2454 مورد جدید و 283 مرگ جدید در بلژیک [منبع]

3388 مورد جدید و 28 مرگ جدید در روسیه [منبع]

1512 مورد جدید و 94 فوت جدید در ایران [tv]

 

سه شنبه 26 فروردین 

    1383 مورد جدید و 123 مرگ جدید در کانادا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 1,600 نفر بوده که در 8 روز گذشته اعلام شده بود.

    26945 مورد جدید و 2407 فوت جدید در ایالات متحده بیشترین تعداد مبتلایان 34,196 نفر بوده که در 11 روز گذشته اعلام شده بود.

    3961 مورد جدید و 499 فوت جدید در اسپانیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 19 روز گذشته بوده است.

    2138 مورد جدید و 301 مرگ جدید در آلمان [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 6,933 نفر بوده که در 20 روز گذشته اعلام شده بود.

    1832 مورد جدید و 204 مرگ جدید در برزیل [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 2154 نفر که در 6 روز گذشته بوده است.

    1034 مورد جدید و 35 مرگ جدید در هند [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 1248 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

    4062 مورد جدید و 107 مرگ جدید در ترکیه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 5،138 نفر بوده که در 3 روز گذشته اعلام شده بود.

    832 مورد جدید و 41 مرگ جدید در ایرلند [منبع]

    2972 مورد جدید و 602 مرگ جدید در ایتالیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 6,557 نفر بوده که در 25 روز گذشته اعلام شده بود.

    5252 مورد جدید و 778 مرگ جدید در انگلستان [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 8,681 نفر بوده که در 4 روز گذشته اعلام شده بود.

    1574 مورد جدید و 98 فوت جدید در ایران [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 15 روز گذشته بوده است. 

 

دوشنبه 25 فروردین 

    26641 مورد جدید و 1535 مرگ جدید در ایالات متحده است کم ترین مقدار در 8 روز گذشته و بیشترین تعداد مبتلایان 34,196 نفر بوده که در 10 روز گذشته اعلام شده بود.

    1297 مورد جدید و 63 مورد مرگ جدید در کانادا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 1,600 نفر بوده که در 8 روز گذشته اعلام شده بود.

    2218 مورد جدید و 172 فوت جدید در آلمان [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 6,933 نفر بوده که در 18 روز گذشته اعلام شده بود.

    3268 مورد جدید و 547 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 18 روز گذشته بوده است.

    2265 مورد جدید و 23 مرگ جدید در پرو [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان که تاکنون اعلام شده است.

    1238 مورد جدید و 105 مرگ جدید در برزیل [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 2154 نفر که در 5 روز گذشته بوده است.

    4188 مورد جدید و 574 فوت جدید در فرانسه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 23,060 نفر بوده که در 10 روز گذشته اعلام شده بود.

    1248 مورد جدید و 27 مرگ جدید در هند [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان که تاکنون اعلام شده است.

    992 مورد جدید و 31 مرگ جدید در ایرلند [منبع

   4093 مورد جدید و 98 مرگ جدید در ترکیه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 5،138 نفر بوده که در 2 روز گذشته اعلام شده بود.

   3153 مورد جدید و 566 فوت جدید در ایتالیا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 6,557 نفر بوده که در 24 روز گذشته اعلام شده بود.

   4342 مورد جدید و 717 مرگ جدید در انگلستان [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 8,681 نفر بوده که در 3 روز گذشته اعلام شده بود.

   1617 مورد جدید و 111 فوت جدید در ایران [tv] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 14 روز گذشته بوده است. 

   942 مورد جدید و 303 مرگ جدید در بلژیک [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1,850 نفر که در 16 روز گذشته بوده است.

 

یکشنبه 24فروردین 

    27421 مورد جدید و 1528 مرگ جدید در ایالات متحده است  کم ترین مقدار در هفته  گذشته

    974 مورد جدید و 60 مرگ جدید در کانادا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 1,600 نفر بوده که در 7 روز گذشته اعلام شده بود.

    759 مورد جدید و 43 مرگ جدید در هند [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 875 نفر بوده که در 2 روز گذشته اعلام شده بود.

    2937 مورد جدید و 561 مرگ جدید در فرانسه [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 23,060 نفر بوده که در 9 روز گذشته اعلام شده بود.

    4789 مورد جدید و 97 فوت جدید در ترکیه [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 5،138 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

    4092 مورد جدید و 431 فوت جدید در ایتالیا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 6,557 نفر بوده که در 23 روز گذشته اعلام شده بود.

    5288 مورد جدید و 737 فوت جدید در انگلستان [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 8,681 نفر بوده که در 2 روز گذشته اعلام شده بود.

    1174 مورد جدید و 94 مورد مرگ جدید در هلند [منبع

    598 مورد جدید و 34 مرگ جدید در پرتغال [منبع]   

    1657 مورد جدید و 117 فوت جدید در ایران [TV] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 13 روز گذشته بوده است. 

    2992 مورد جدید و 366 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 17 روز گذشته بوده است.

    1629 مورد جدید و 254 مرگ جدید در بلژیک [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1,850 نفر که در 15 روز گذشته بوده است.

    399 مورد جدید و 46 فوت جدید در اندونزی [منبع]

    220 مورد جدید و 50 مورد مرگ جدید در فیلیپین [منبع]

    2186 مورد جدید و 24 مرگ جدید در روسیه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان که تاکنون اعلام شده است.

    375 مورد جدید و 40 مرگ جدید در مکزیک [منبع]

 

 شنبه 23 فروردین 

   1173 مورد جدید و 72 مرگ و میر جدید در برزیل [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 2,154 نفر بوده که در 3 روز گذشته اعلام شده بود.

   30,003 مورد جدید و 1830 مرگ جدید در ایالات متحده است بیشترین تعداد مبتلایان 34,196 نفر بوده که در 8 روز گذشته اعلام شده بود.

        در بخشی از روز، در وب سایت رسمی وزارت بهداشت فلوریدا، یک خطا رخ داد، که حاکی از مرگ 533 نفر بود. بعداً در طول روز به 446 تغییر یافت و سپس به 458 رسید.

   743 مورد جدید و 9 مرگ جدید در ژاپن [منبع]

   4754 مورد جدید و 525 فوت جدید در اسپانیا [منبع]   بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 16 روز گذشته بوده است.

   1170 مورد جدید و 84 مرگ جدید در کانادا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 1,600 نفر بوده که در 6 روز گذشته اعلام شده بود.

   846 مورد جدید و 39 مرگ جدید در هند [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 875 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

   4785 مورد جدید و 635 فوت جدید در فرانسه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 23,060 نفر بوده که در 8 روز گذشته اعلام شده بود.

   951 مورد جدید و 12 مرگ جدید در پرو [منبع]

    4694 مورد جدید و 619 فوت جدید در ایتالیا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 6,557 نفر بوده که در 22 روز گذشته اعلام شده بود.

    5233 مورد جدید و 917 مرگ جدید در انگلستان [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 8,681 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

    1316 مورد جدید و 132 مرگ جدید در هلند [منبع]

    1837 مورد جدید و 125 مرگ جدید در ایران [tv] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 12 روز گذشته بوده است. همچنین امروز، خوشبختانه 6,482 نفر بهبود یافته اند.

    1667 مورد جدید و 12 مرگ جدید در روسیه [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1,786 نفر که در روز گذشته بوده است.

  

 

جمعه 22 فروردین 

   33752 مورد جدید و 2035 مرگ جدید در ایالات متحده است بیشترین تعداد مبتلایان 34,196 نفر بوده که در 7 روز گذشته اعلام شده بود.

   1383 مورد جدید و 60 مرگ جدید در کانادا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 1,600 نفر بوده که در 5 روز گذشته اعلام شده بود.

   1644 مورد جدید و 114 مرگ جدید در برزیل [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 2,154 نفر بوده که در 2 روز گذشته اعلام شده بود.

   3936 مورد جدید و 129 مرگ جدید در آلمان  بیشترین تعداد مبتلایان 6,933 نفر بوده که در 12 روز گذشته اعلام شده بود.

   4747 پرونده جدید و 98 مرگ و میر جدید در ترکیه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان بوده که اعلام شده بود.

   5051 مورد جدید و 634 فوت جدید در اسپانیا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 15 روز گذشته بوده است.

   1515 مورد جدید و 24 مرگ جدید در ایرلند  دولت اعلام کرده است که رقم پرونده های جدید امروز شامل نتایج تست است که برای آزمایش به آلمان ارسال شده است. تا امروز ، تعداد کل کسانی که مبتلا به COVID-19 در ایرلند تشخیص داده شده اند 8089 است [منبع]

   875 مورد جدید و 22 مرگ جدید در هند [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان بوده که اعلام شده بود.

   7120 مورد جدید و 987 فوت جدید در فرانسه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 23,060 نفر بوده که در 7 روز گذشته اعلام شده بود.

   1786 مورد جدید و 18 مرگ جدید در روسیه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان بوده که اعلام شده بود.

   1634 مورد جدید و 117 فوت جدید در ایران [tv] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 11 روز گذشته بوده است. همچنین امروز، خوشبختانه 3,156 نفر بهبود یافته اند.

 

 

پنج شنبه 21 فروردین 

  33536 مورد جدید و 1900 مرگ جدید در ایالات متحده [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 34,196 نفر بوده که در 6 روز گذشته اعلام شده بود.

     نیویورک: [منبع]

        799 مرگ جدید. تاکنون بیشترین تعداد مرگ و میر جدید
        18279 بستری در بیمارستان، با افزایش 200 نسبت به روز گذشته (کمترین تعداد افزایش در دوره گذشته). پذیرش های جدید ICU: کمترین تعداد از تاریخ 19 مارس.
         90،000 کل تخت بیمارستان در سراسر کشور ظرفیت دارد، دولت برنامه دارد تا در صورت نیاز این تعداد را به 110،000 تخت برساند
        18 روز از زمان دستور اقامت در منزل در نیویورک می گذرد
        39 روز از اولین پرونده در نیویورک می گذرد
        80 روز از اولین پرونده در ایالات متحده می گذرد

   1957 مورد جدید و 134 مرگ جدید در برزیل [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 2,154 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

   4939 مورد جدید و 258 مرگ جدید در آلمان [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 6,933 نفر بوده که در 11 روز گذشته اعلام شده بود.

   1327 مورد جدید و 82 مرگ جدید در کانادا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 1,600 نفر بوده که در 4 روز گذشته اعلام شده بود.

   771 مورد جدید و 53 مرگ جدید در سوئیس [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 1,393 نفر بوده که در 21 روز گذشته اعلام شده بود.

   5002 مورد جدید و 655 مورد مرگ جدید در اسپانیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 14 روز گذشته بوده است.

   914 مورد جدید و 17 مرگ جدید در پرو [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 1,383 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

   4344 مورد جدید و 881 مرگ جدید در انگلستان [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 5,903 نفر بوده که در 4 روز گذشته اعلام شده بود.

   809 مورد جدید و 49 مرگ جدید در هند [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان بوده که اعلام شده بود.

   4799 مورد جدید و 1341 فوت جدید در فرانسه [منبع بیشترین تعداد مبتلایان 23,060 نفر بوده که در 6 روز گذشته اعلام شده بود.

   8681 مورد جدید و 980 مرگ جدید در انگلستان [منبع  تعدادی موارد اعلام نشده قبلی به آن اضافه شده

   4056 مورد جدید و 96 مرگ جدید در ترکیه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 4,117 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

   1634 مورد جدید و 117 فوت جدید در ایران [tv]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 10 روز گذشته بوده است.

 

چهار شنبه 20 فروردین 

  31935 مورد جدید و فوت 1940 در ایالات متحده [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 34,196 نفر بوده که در 5 روز گذشته اعلام شده بود.

    ایلات نیو یورک:

      تا به امروز بیشترین تعداد مرگ و میر را ثبت کرده است.
      فرماندار کوومو به خاطر احترام به قربانیان COVID-19 ، تمام پرچم های NY را که در حالت نیمه برافراشته قرار داد.
      میزان بستری در حال کاهش است
      کومو گفت، منحنی به دلیل اقدامات فاصله اجتماعی در حال صاف شدن است.

  428 مورد جدید و 8 مرگ جدید در پاناما  [منبع]

  1541 مورد جدید و 46 مرگ جدید در کانادا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 1,600 نفر بوده که در 3 روز گذشته اعلام شده بود.

  2154 مورد جدید و 134 مرگ جدید در برزیل [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان بوده که اعلام شده بود.

  5633 مورد جدید و 333 مرگ جدید در آلمان [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 6,933 نفر بوده که در 12 روز گذشته اعلام شده بود.

  6278 مورد جدید و 747 فوت جدید در اسپانیا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 13 روز گذشته بوده است.

  1027 مورد جدید و 74 مورد مرگ جدید در سوئیس [منبع]

  565 مورد جدید و 18 مرگ جدید در هند [منبع]

  3881 مورد جدید و 541 مرگ جدید در فرانسه  بیشترین تعداد مبتلایان 23,060 نفر بوده که در 5 روز گذشته اعلام شده بود.

   4117 مورد جدید و 87 مرگ جدید در ترکیه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان امروز اعلام شده.

   3836 مورد جدید و 542 فوت جدید در ایتالیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 6,557 نفر بوده که در 17 روز گذشته اعلام شده بود.

   5491 مورد جدید و 938 فوت جدید در انگلستان [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 5,903 نفر بوده که در 3 روز گذشته اعلام شده بود.

   699 مورد جدید و 35 مرگ جدید در پرتغال [منبع]

   1997 پرونده های جدید و 121 فوت جدید در ایران  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 9 روز گذشته بوده است.

   1209 مورد جدید و 205 مرگ جدید در بلژیک [منبع]

   1175 مورد جدید و 5 مورد مرگ جدید در روسیه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان امروز اعلام شده.

 

 سه شنبه 19 فروردین 

  33331 مورد جدید و فوت 1970 در ایالات متحده [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 34,196 نفر بوده که در 4 روز گذشته اعلام شده بود. همچنین تعداد کشته ها بیشترین تعداد کشته ها بوده و البته بیشترین تعداد ثبت شده در یک روز در بین کشورهای دیگر

  11059 مورد جدید و 1417 مرگ جدید در فرانسه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 23,060 نفر بوده که در 4 روز گذشته اعلام شده بود.

  3892 مورد جدید و 76 مرگ جدید در ترکیه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان امروز اعلام شده.

  3039 مورد جدید و 604 مرگ جدید در ایتالیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 6,557 نفر بوده که در 16 روز گذشته اعلام شده بود.

  3836 مورد جدید و 556 فوت جدید در اسپانیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 12 روز گذشته بوده است.

  3634 مورد جدید و 786 مرگ جدید در انگلستان [منبع]   بیشترین تعداد مبتلایان 5,903 نفر بوده که در 2 روز گذشته اعلام شده بود.

  777 مورد جدید و 234 مرگ جدید در هلند [منبع]

  712 مورد جدید و 34 مرگ جدید در پرتغال [منبع]

  2089 مورد جدید و 133 مرگ جدید در ایران [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 8 روز گذشته بوده است.

  1380 مورد جدید و 403 مرگ جدید در بلژیک: از جمله 241 مورد مرگ قبلاً گزارش نشده در خانه های بازنشستگی [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1,850 نفر که در 10 روز گذشته بوده است.

  1154 مورد جدید و 11 مرگ جدید در روسیه [منبع]

  296 مورد جدید و 31 مرگ جدید در مکزیک [منبع]

 

 دوشنبه 18 فروردین 

    30331 مورد جدید و 1255 فوت جدید در ایالات متحده

   تخمین زده می شود 180 - 195 مورد مرگ در روز در خانه در شهر نیویورک به دلیل COVID-19 در آمار رسمی شمرده نشده است. "در اوایل این بحران ما توانستیم افرادی را که در خانه درگذشتند، را پبدا کرده و سوابق بدهیم. اما این روزها دیگر این چنین نیست. ما به سادگی توانایی آزمایش تعداد افراد زیادی را که در خانه می بینیم نداریم. عده معدودی که قبل از مرگ تاییدیه آزمایش داشته اند، به عنوان قربانیان کروناویروس در گواهی فوتشان مشخص می شوند."[منبع]

مطالعه ای که توسط مدل سازان بیماری در دانشگاه تگزاس در اوستین انجام شده است اظهار داشت: "با توجه به پایین بودن میزان تست در کل کشور، احتمال دارد که در حال حاضر، شیوع فزاینده ای در حال وقوع باشد. "[منبع]

 

    1155 مورد جدید و 43 مرگ جدید در کانادا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 1,600 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

    3252 مورد جدید و 226 فوت جدید در آلمان [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 6,933 نفر بوده که در 10 روز گذشته اعلام شده بود.

    5171 مورد جدید و 833 مرگ جدید در فرانسه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 23,060 نفر بوده که در 3 روز گذشته اعلام شده بود.

    489 مورد جدید و 11 فوت جدید در هند [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 701 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

    370 مورد جدید و 16 فوت جدید در ایرلند [منبع]

    246 مورد جدید و 16 فوت جدید در اتریش [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 1,321 نفر بوده که در 11 روز گذشته اعلام شده بود.

    3148 پرونده جدید و 75 مورد مرگ جدید در ترکیه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان امروز اعلام شده.

    552 مورد جدید و 47 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

    3599 مورد جدید و 636 فوت جدید در ایتالیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 6,557 نفر بوده که در 15 روز گذشته اعلام شده بود.

    505 مورد جدید و 5 مورد مرگ جدید در پاکستان [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان امروز اعلام شده.

    311 مورد جدید و 13 مرگ جدید در لهستان [منبع]

    3802 مورد جدید و 439 مرگ جدید در انگلستان بیشترین تعداد مبتلایان 5,903 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

    5029 مورد جدید و 528 فوت جدید در اسپانیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 11 روز گذشته بوده است.

    376 مورد جدید و 76 مورد مرگ جدید در سوئد [منبع]

    952 مورد جدید و 101 مرگ و میر جدید در هلند [منبع]

   2274 پرونده جدید و 136 فوت جدید در ایران [TV] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 7 روز گذشته بوده است.

   1123 مورد جدید و 185 مرگ جدید در بلژیک [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1,850 نفر که در 9 روز گذشته بوده است.

 

دوشنبه 18 فروردین 

    30331 مورد جدید و 1255 فوت جدید در ایالات متحده

   تخمین زده می شود 180 - 195 مورد مرگ در روز در خانه در شهر نیویورک به دلیل COVID-19 در آمار رسمی شمرده نشده است. "در اوایل این بحران ما توانستیم افرادی را که در خانه درگذشتند، را پبدا کرده و سوابق بدهیم. اما این روزها دیگر این چنین نیست. ما به سادگی توانایی آزمایش تعداد افراد زیادی را که در خانه می بینیم نداریم. عده معدودی که قبل از مرگ تاییدیه آزمایش داشته اند، به عنوان قربانیان کروناویروس در گواهی فوتشان مشخص می شوند."[منبع]

مطالعه ای که توسط مدل سازان بیماری در دانشگاه تگزاس در اوستین انجام شده است اظهار داشت: "با توجه به پایین بودن میزان تست در کل کشور، احتمال دارد که در حال حاضر، شیوع فزاینده ای در حال وقوع باشد. "[منبع]

 

    1155 مورد جدید و 43 مرگ جدید در کانادا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 1,600 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

    3252 مورد جدید و 226 فوت جدید در آلمان [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 6,933 نفر بوده که در 10 روز گذشته اعلام شده بود.

    5171 مورد جدید و 833 مرگ جدید در فرانسه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 23,060 نفر بوده که در 3 روز گذشته اعلام شده بود.

    489 مورد جدید و 11 فوت جدید در هند [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 701 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

    370 مورد جدید و 16 فوت جدید در ایرلند [منبع]

    246 مورد جدید و 16 فوت جدید در اتریش [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان 1,321 نفر بوده که در 11 روز گذشته اعلام شده بود.

    3148 پرونده جدید و 75 مورد مرگ جدید در ترکیه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان امروز اعلام شده.

    552 مورد جدید و 47 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

    3599 مورد جدید و 636 فوت جدید در ایتالیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان 6,557 نفر بوده که در 15 روز گذشته اعلام شده بود.

    505 مورد جدید و 5 مورد مرگ جدید در پاکستان [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان امروز اعلام شده.

    311 مورد جدید و 13 مرگ جدید در لهستان [منبع]

    3802 مورد جدید و 439 مرگ جدید در انگلستان بیشترین تعداد مبتلایان 5,903 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

    5029 مورد جدید و 528 فوت جدید در اسپانیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 11 روز گذشته بوده است.

    376 مورد جدید و 76 مورد مرگ جدید در سوئد [منبع]

    952 مورد جدید و 101 مرگ و میر جدید در هلند [منبع]

   2274 پرونده جدید و 136 فوت جدید در ایران [TV] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 7 روز گذشته بوده است.

   1123 مورد جدید و 185 مرگ جدید در بلژیک [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1,850 نفر که در 9 روز گذشته بوده است.

 

یکشنبه 17 فروردین  

    25316 مورد جدید و 1165 فوت جدید در ایالات متحده. یشترین تعداد مبتلایان 34,196 نفر بوده که در روز گذشته اعلام شده بود.

    4316 مورد جدید و 525 فوت جدید در ایتالیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6557 نفر که در 15 روز گذشته بوده است.

    514 مورد جدید و 27 مرگ جدید در کانادا [منبع]

    5903 مورد جدید و 621 مرگ جدید در انگلستان [منبع]   یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده است.

    305 مورد جدید و 4 مرگ جدید در پاکستان [منبع]

    1224 مورد جدید و 115 کشته جدید در هلند [منبع]  یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 2117 نفر که در 9 روز گذشته بوده است.

    595 مورد جدید و 19 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

    206 مورد جدید و 5 مورد مرگ جدید در عربستان سعودی [منبع] یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده است.

    754 مورد جدید و 29 مرگ جدید در پرتغال [منبع]

    2483 مورد جدید و 151 فوت جدید در ایران [TV] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 6 روز گذشته بوده است.

    4591 مورد جدید و 471 فوت جدید در اسپانیا [منبع]   بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 10 روز گذشته بوده است.

    1260 مورد جدید و 164 مرگ جدید در بلژیک [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1,850 نفر که در 8 روز گذشته بوده است.

 

 شنبه 16 فروردین  

   4805 مورد جدید و 681 مرگ جدید در ایتالیا. تعداد بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه بستری شده اند برای اولین بار از زمان ابتلا به این بیماری همه گیر در ایتالیا کاهش یافته است. همچنین مقدار (R0) به 1 رسیده است. این نماد نشانگر میانگین تعداد افرادی است که از طریق افراد شناسایی شده به بیماری مبتلا شده اند. (به طور مثال مقدار 3 برای R0 نشان میدهد که به طور میانگین 3 نفر از فرد آلوده شده به این ویروس مبتلا شده اند) در صورتی که R0 کمتر از 1 شود نشان دهنده کاهش مبتلایان و تحت کنترل قرار داشتن شرایط است. در گذشته این عدد برای ایتالیا 3 بوده است.

طبق گفته های ISS نتیجه اقدامات سخت گیرانه دولت برای کاهش بیماری، نجات حدود 30,000 زندگی از مرگ بوده است. [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6557 نفر که در 14 روز گذشته بوده است.

   672 مورد جدید و 50 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

   3735 مورد جدید و 708 مرگ جدید در انگلستان [منبع] یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 4450 نفر که در روز گذشته بوده است.

   267 مورد جدید و 5 مورد مرگ جدید در فنلاند [منبع]

   312 مورد جدید و 15 مرگ جدید در سوئد [منبع]

   638 مورد جدید و 20 مرگ جدید در پرتغال [منبع]

   904 مورد جدید و 164 مرگ جدید در هلند [منبع]  یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 2117 نفر که در 8 روز گذشته بوده است.

   62 پرونده جدید و 1 مرگ جدید در کویت. اولین کشته در این کشور همچنین یک شهروند هندی که گفته می شود ناگهان به شرایط سختی دچار شد و اوضاع وخیمی داشت، بهبود یافته است.[منبع]

   2560 مورد جدید و 158 مرگ جدید در ایران [TV]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 5 روز گذشته بوده است.

   5537 مورد جدید و 546 فوت جدید در اسپانیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 9 روز گذشته بوده است.

   1661 مورد جدید و 140 مرگ جدید در بلژیک [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1,850 نفر که در 7 روز گذشته بوده است.

   فرانسه در روز گذشته 23,060 نفر مبتلای جدید و 1,120 کشته و نیز در دو روز پیش 1,355 کشته اعلام کرده بود: در تاریخ 3 آوریل، دولت فرانسه 17827 مورد اضافی و 532 مورد مرگ اضافی از خانه های سالمندان را گزارش کرد که قبلاً گزارش نشده بود. در 2 آوریل، 884 کشته اضافی گزارش شده بود.

 

 

جمعه 15 فروردین  

     32,284 مورد جدید و 1,321 فوت جدید در ایالات متحده  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده  مربوط به امروز بوده است.

     چین: مقامات ارشد از خطر موج دوم عفونت نگران هستند.

     خطر بازگشت دوباره بیماری به ووهان همچنان زیاد است، وانگ ژونگلین گفت، به ساکنان سفارش کنند در خانه بمانند و تنها در مواقع ضروری از خانه خود خارج شوند. این در حالی است که 2 هفته پیش شهر ووهان از قرنطینه خارج شده بود. [منبع

     2786 مورد جدید و 69 مرگ جدید در ترکیه [منبع] یشترین تعداد مبتلایان که تا کنون اعلام کرده است.

     210 مورد جدید و 5 مرگ جدید در پاکستان [منبع]

     335 مورد جدید و 10 مرگ جدید در اتریش [منبع]

     4585 مورد جدید و 766 فوت جدید در ایتالیا [منبع] یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6557 نفر که در 13 روز گذشته بوده است.

     4657 مورد جدید و 101 مرگ و میر جدید در آلمان [منبع] یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6933 نفر که در 7 روز گذشته بوده است.

     563 مورد جدید و 50 مرگ جدید در سوئد [منبع]

     3 کشته جدید در آرژانتین. درگذشت مردی 76 ساله، کاریکاتوریست مشهور در مندوزا. وی از 16 مارس با علائم خفیف شروع کرده بود و پس از آنکه در بخش مراقبت های ویژه بستری شد، در 23 مارس در بیمارستان بستری شد.[منبع]

     4450 مورد جدید و 684 مرگ جدید در انگلستان [منبع] یشترین تعداد مبتلایان که تا کنون اعلام شده.

    1026 مورد جدید و 148 مرگ جدید در هلند [منبع]

     852 مورد جدید و 37 مرگ جدید در پرتغال [منبع]

     5645 مورد جدید و 587 فوت جدید در اسپانیا [منبع] (آمار اعلام شده نهایی نیست) بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 8 روز گذشته بوده است.

     2715 مورد جدید و 134 فوت جدید در ایران [TV] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 4 روز گذشته بوده است.

     1422 مورد جدید و 132 مرگ جدید در بلژیک [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1,850 نفر که در 6 روز گذشته بوده است.

 

پنجشنبه 14 فروردین  

    29,874 مورد جدید و 968 فوت جدید در ایالات متحده  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده  مربوط به امروز بوده است.

    7947 مورد جدید و 709 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 7 روز گذشته بوده است.

    6434 مورد جدید و 159 مرگ جدید در آلمان [منبع]  یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6933 نفر که در 6 روز گذشته بوده است.

    2456 مورد جدید و 79 مرگ جدید در ترکیه [منبع] یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 2074 نفر که در 2 روز گذشته بوده است.

    4668 مورد جدید و 760 مرگ جدید در ایتالیا [منبع] یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6557 نفر که در 12 روز گذشته بوده است.

    1030 مورد جدید و 57 مرگ جدید در برزیل [منبع]

    1377 مورد جدید و 20 مرگ جدید در کانادا [منبع] آمار امروز یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده تا کنون بوده است.

    1059 مورد جدید و 48 مرگ جدید در سوئیس [منبع]  یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1393 نفر که در 13 روز گذشته بوده است.

    2116 مورد جدید و 471 مرگ جدید در فرانسه [منبع] یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 7578 نفر که در 2 روز گذشته بوده است.

    4244 پرونده جدید و 569 مرگ جدید در انگلستان [منبع] یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 4324 نفر که در روز گذشته بوده است.

    2875 پرونده جدید و 124 فوت جدید در ایران [TV]   بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 3 روز گذشته بوده است.

 

 چهارشنبه 13 فروردین   

    26473 مورد جدید و 1049 فوت جدید در ایالات متحده  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده  مربوط به امروز بوده است.

        ترامپ گفت: "پیروی از دستورالعمل ها برای 30 روز آینده، موضوع زندگی و مرگ است"

        وی گفت: "2 یا 3 هفته پش رو سخت ترین هفته هایی است که ما تا به حال در کشور داشته ایم. ما هزاران نفر را از دست خواهیم داد."
       پیش بینی ها: 100،000 - 240،000 مرگ و میر در ایالات متحده از COVID-19 [فیلم منبع خبر]
        حتی با فرض کاهش کامل مبتلایان در  اوج مرگ و میر روزانه 2121 نفر تا 15 آوریل خواهند مرد.
        مرگ یک نوزاد 6 هفته ای در کانکتیکات، در منطقه هارتفورد [منبع]
        فرماندار لامونت گفت: "این ویروسی است که با بی رحمی و شکندگی ما حمله می کند. این امر همچنین بر اهمیت ماندن در خانه و محدود کردن قرار گرفتن در معرض دید افراد دیگر تأکید می کند. زندگی شما و زندگی دیگران به معنای واقعی کلمه می تواند به آن بستگی داشته باشد."  [منبع]

    1119 مورد جدید و 13 مرگ جدید در کانادا [منبع]  یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1164 نفر که در روز گذشته بوده است.

    4324 مورد جدید و 563 مرگ جدید در انگلیس: از جمله 2 نوجوان، یک پسر 13 ساله و یک مرد 19 ساله [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده  مربوط به امروز بوده است.

    1163 مورد جدید و 41 مرگ جدید در برزیل [منبع]

    6173 مورد جدید و 156 مرگ جدید در آلمان [منبع] یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6933 نفر که در 5 روز گذشته بوده است.

    1163 مورد جدید و 55 مرگ جدید در سوئیس [منبع] یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1393 نفر که در 12 روز گذشته بوده است.

    2148 پرونده جدید و 63 مرگ جدید در ترکیه [منبع]  یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 2704 نفر که در روز گذشته بوده است.

    4782 مورد جدید و 727 فوت جدید در ایتالیا [منبع] یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6557 نفر که در 11 روز گذشته بوده است.

    512 مورد جدید و 59 مرگ جدید در سوئد [منبع]

     808 مورد جدید و 27 مرگ جدید در پرتغال [منبع]

     1019 مورد جدید و 134 مرگ جدید در هلند [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1172 نفر که در 5 روز گذشته بوده است.

     2988 مورد جدید و 138 فوت جدید در ایران [TV] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در 2 روز گذشته بوده است.

     8195 مورد جدید و 923 فوت جدید در اسپانیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 6 روز گذشته بوده است.

     1189 مورد جدید و 123 مرگ جدید در بلژیک [منبع] یشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1850 نفر که در 4 روز گذشته بوده است.

 

سه شنبه 12 فروردین  

   24740 مورد جدید و 912 مرگ جدید در ایالات متحده  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده در جهان بوده است. بیشترین تعداد کشته ها در یک روز (تغریبا 2 برابر روز قبل).

    190 مورد جدید و 1 مرگ جدید در لوکزامبورگ [منبع]

    146 مورد جدید و 3 مرگ جدید در آرژانتین [منبع]

    283 مورد جدید و 13 مرگ جدید در دانمارک [منبع]

    160 مورد جدید و 4 مرگ جدید در نروژ [منبع]

    110 مورد جدید و 2 مورد مرگ جدید در عربستان سعودی [منبع]

    420 مورد جدید و 20 مرگ جدید در اتریش [منبع]

    3009 مورد جدید و 381 مرگ جدید در انگلستان [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 2,885 نفر که در 4 روز گذشته بوده است.

    6461 مورد جدید و 553 فوت جدید در اسپانیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر که در 5 روز گذشته بوده است.

    3110 مورد جدید و 141 فوت جدید در ایران [TV] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,186 نفر که در روز گذشته بوده است.

        11 فروردین  3،186 مورد ابتلای جدید

        10 فروردین  2،901 مورد ابتلای جدید

        9 فروردین  3،076 مورد ابتلای جدید

        8 فروردین  2،926 مورد ابتلای جدید

        7 فروردین  2،389 مورد ابتلای جدید

        6 فروردین  2،206 مورد ابتلای جدید

        5 فروردین  1،762 مورد ابتلای جدید

        4 فروردین  1،411 مورد ابتلای جدید

        3 فروردین  1،028 مورد ابتلای جدید

        2 فروردین  966 مورد ابتلای جدید

        1 فروردین  1،237 مورد ابتلای جدید

        29 اسفند 1،046 مورد ابتلای جدید

        28 اسفند  1،192 مورد ابتلای جدید

 

    845 مورد جدید و 175 مرگ جدید در هلند [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1172 نفر که در 4 روز گذشته بوده است.

    501 مورد جدید و 8 مرگ جدید در روسیه [منبع]

    876 مورد جدید و 192 مرگ جدید در بلژیک از جمله یک دختر 12 ساله، جوانترین قربانی Covid19 در اروپا [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1850 نفر که در 3 روز گذشته بوده است.

 

 دوشنبه 11 فروردین  

    20،323 مورد جدید و 573 مرگ جدید در ایالات متحده امروز بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده است.

        10 فروردین  19،913 مورد ابتلای جدید

        9 فروردین  19،452 مورد ابتلای جدید

        8 فروردین  18،691 مورد ابتلای جدید

        7 فروردین  17،224 مورد ابتلای جدید

        6 فروردین  13،355 مورد ابتلای جدید

        5 فروردین  11،075 مورد ابتلای جدید

     آمار روز های اخیر نشان دهنده کاهش سرعت انتشار این ویروس در کشور 330 میلیون نفری امریکاست.

     4450 مورد جدید و 104 مورد مرگ جدید در آلمان [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6,933 نفر در 3 روز گذشته بوده است.

    227 مورد جدید و 5 مورد مرگ جدید در هند [منبع]

    137 مورد جدید و 22 مرگ جدید در رومانی [منبع]

    809 مورد جدید و 22 مرگ جدید در اتریش [منبع]

    977 مورد جدید و 2 مرگ جدید در کانادا [منبع] امروز بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده است.

    1610 مورد جدید و 37 مرگ جدید در ترکیه [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 2,069 نفر در 3 روز گذشته بوده است.

    4376 مورد جدید و 418 فوت جدید در فرانسه [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 4,611 نفر در 2 روز گذشته بوده است.

    4050 مورد جدید و 812 مرگ جدید در ایتالیا. کل پرونده ها از 100000 فراتر رفته است [منبع]

        بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6,557 نفر در 9 روز گذشته بوده است.

        امروز کمترین تعداد مبتلایان جدید در 13 روز گذشته را ثبت کرده.

        بیشترین تعداد بهبودی در یک روز  (1،590) از ابتدای این بیماری همه گیر است

    2619 مورد جدید و 180 فوت جدید در انگلستان [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 2,885 نفر در 3 روز گذشته بوده است.

    884 مورد جدید و 93 مرگ جدید در هلند [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1172 نفر در 3 روز گذشته بوده است.

    7846 مورد جدید و 913 فوت جدید در اسپانیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8271 نفر در 4 روز گذشته بوده است.

    3186 مورد جدید و 117 فوت جدید در ایران [TV] امروز بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده است.

    1063 مورد جدید و 82 مرگ جدید در بلژیک [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1850 نفر در 2 روز گذشته بوده است.

    128 مورد جدید و 7 مورد مرگ جدید در فیلیپین [منبع]

    145 مورد جدید و 4 مرگ جدید در مکزیک [منبع]

    78 مورد جدید و 6 مورد مرگ جدید در کره جنوبی [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 851 نفر در 27 روز گذشته بوده است.

    31 مورد جدید (از این تعداد 30 مورد از خارج کشور بوده است) 4 مورد مرگ و میر جدید (همه در هوبی) و 322 بهبودی جدید در 29 مارس در چین رخ داده است [منبع]

 

یکشنبه 10 فروردین  

    18,452 مورد جدید و 107 مرگ جدید در ایالات متحده بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 19,452 نفر در روز گذشته بوده است.

        9 فروردین  19،452 مورد ابتلای جدید

        8 فروردین  18،691 مورد ابتلای جدید

        7 فروردین  17،224 مورد ابتلای جدید

        6 فروردین  13،355 مورد ابتلای جدید

        5 فروردین  11،075 مورد ابتلای جدید

     آمار روز های اخیر نشان دهنده کاهش سرعت انتشار این ویروس در کشور 330 میلیون نفری امریکاست.

    4740 مورد جدید و 108 مرگ جدید در آلمان [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6,933 نفر در دو روز گذشته بوده است.

    5217 مورد جدید و 756 مرگ جدید در ایتالیا بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6,557 نفر در هشت روز گذشته بوده است.

    665 مورد جدید و 5 مورد مرگ جدید در کانادا [منبع]

    2433 مورد جدید و 209 مرگ جدید در انگلستان [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 2,885 نفر در دو روز گذشته بوده است.

    2599 پرونده جدید و 292 مرگ جدید در فرانسه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 4,611 نفر در روز گذشته بوده است.

    6875 مورد جدید و 821 فوت جدید در اسپانیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 8,271 نفر در سه روز گذشته بوده است.

    1815 مورد جدید و 23 مرگ جدید در ترکیه [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 2,069 نفر در دو روز گذشته بوده است.

    2901 مورد جدید و 123 فوت جدید در ایران [TV] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 3,076 نفر در روز گذشته بوده است.

    105 مورد جدید و 8 مرگ جدید در کره جنوبی [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 851 نفر در 26 روز گذشته بوده است.

    1702 مورد جدید و 78 مرگ جدید در بلژیک [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1,850 نفر در روز گذشته بوده است.

    45 مورد جدید (از این تعداد 44 مورد خارج کشور بوده است) 5 مورد مرگ و میر جدید (همه در هوبی) و 477 بهبودی جدید در چین رخ داده است.

 

شنبه 9 فروردین  

   19,452 مورد جدید و 525 مرگ جدید در ایالات متحده تعداد موارد امروز  بیشترین تعداد مبتلایان و مرگ و میر این کشور است.

     172 پذیرش جدید ICU در روز گذشته، در مقابل 374 روز قبل ، ممکن است نشان دهنده کاهش نرخ رشد باشد.

     155.934 نفر در ایالت نیویورک آزمایش کردند.

     ما بیماران COVID-19 را از سایر بیماران در بیمارستان ها جدا خواهیم کرد
     ما به یک فرآیند سریعتر آزمایش نیاز داریم. نمی توانیم 5 روز صبر کنیم مثل الان. اکنون سایر کشورها نیز آزمایش خانگی دارند. ما هم باید همین کار را بکنیم.

   898 مورد جدید و 5 مورد مرگ جدید در کانادا [منبع]

   487 مورد جدید و 22 مرگ جدید در برزیل [منبع]

   574 مورد جدید و 10 مرگ جدید در اتریش [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1,393 نفر در هشت روز گذشته بوده است

   2546 مورد جدید و 260 مرگ جدید در انگلستان [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان در روز گذشته با 2،885 نفر بوده است

   7516 مورد جدید و 844 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]  بیشترین تعدا مبتلایان اعلام شده مربوط به دو روز گذشته با 8،271 نفر بوده است

   6824 پرونده جدید و 48 مرگ جدید در آلمان [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6،933 نفر در روز گذشته بوده است

   1148 مورد جدید و 33 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

  4611 مورد جدید و 319 مرگ جدید در فرانسه [منبع] تعداد موارد امروز  بیشترین تعداد مبتلایان این کشور است.

  5974 مورد جدید و 889 فوت جدید در ایتالیا [منبع] بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 6,557 نفر در هشت روز گذشته بوده است

   902 مورد جدید و 24 مرگ جدید در پرتغال [منبع] تعداد موارد امروز  بیشترین تعداد مبتلایان این کشور است.

   1159 مورد جدید و 93 مرگ جدید در هلند [منبع]  بیشترین تعداد مبتلایان اعلام شده 1،172 نفر در روز گذشته بوده است

   1850 مورد جدید و 64 مرگ جدید در بلژیک [منبع] تعداد موارد امروز  بیشترین تعداد مبتلایان این کشور است.

   3076 مورد جدید و 139 فوت جدید در ایران [TV] تعداد موارد امروز  بیشترین تعداد مبتلایان این کشور است.

   272 مورد جدید و 14 فوت جدید در فیلیپین [منبع]

   159 مورد جدید و 1 مرگ جدید در مالزی [منبع]

   109 مورد جدید و 15 مورد مرگ جدید در اندونزی [منبع]

   257 پرونده جدید و 1 مرگ جدید در استرالیا [منبع]

   109 مورد جدید و 1 مرگ جدید در تایلند [منبع]

   132 مورد جدید و 4 مورد مرگ جدید در مکزیک [منبع]

   60 مورد جدید و 1 مرگ جدید در برزیل [منبع]

   101 پرونده جدید و 4 مرگ جدید در آرژانتین [منبع]

   83 پرونده جدید در نیوزلند [منبع]

   146 مورد جدید و 5 مرگ جدید در کره جنوبی [منبع]

   54 مورد جدید (منبع همگی از خارج کشور بوده است)، 3 مورد مرگ جدید (همه در هوبی) و 367 بهبودی جدید در 27 مارس در چین رخ داده است[منبع].

   در شروع روز شنبه 28 مارس، چین مرزهای خود را با کشور های اطراف می بندد، تا شهروندان خود را از موج دوم عفونت احتمالی محافظت کند [منبع]. تقریباً موارد جدید اخیر در چین از خارج وارد شده است

 

جمعه 8 فروردین  

   5909 مورد جدید و 919 فوت جدید در ایتالیا. بیشترین تعداد مرگ و میر جدید از زمان ابتلا به این بیماری همه گیر در ایتالیا [منبع]

      46 پزشک تا به امروز فوت کرده اند (امروز 4 پزشک دیگر فوت دیگر). همچنین 6414 کارگر بهداشت مثبت را آزمایش کرده اند [منبع]

   2885 مورد جدید و 181 مرگ جدید در انگلستان. دولت انگلستان در ابتدا در وب سایت خود تعداد کل موارد مثبت را 14،579 اعلام کرده بود. بعداً آن را  به 14،543 تغییر داد. [منبع]

   160 مورد ابتلای جدید در هندوستان [منبع]

   354 پرونده جدید در چک (منبع)
   130 پرونده جدید در پاکستان [منبع]
  701 مورد جدید و 9 مرگ جدید در اتریش [منبع]

  263 مورد جدید و 2 مرگ جدید در رومانی، یک مرد 81 ساله از بخارست [منبع]

  2069 پرونده جدید و 17 مرگ جدید در ترکیه [منبع] تعداد مبتلایان در روز های گذشته:

    1،196 ابتلا در روز 7 اسفند

    561 ابتلا در روز 6 اسفند

    343 ابتلا در روز 5 اسفند

    293 ابتلا در روز 4 اسفند

  ساعت عادی اعلام مبتلایان ترکیه در پایان روز ساعت 12 شب اعلام میشده. امروز به صورت استثنا در این ساعت اعلام شده است.

  6273 مورد جدید و 569 فوت جدید در اسپانیا [منبع]

  304 مورد جدید و یک مرگ جدید در شیلی [منبع]

  5406 مورد جدید و 37 مرگ جدید در آلمان [منبع]

  342 پرونده جدید و 4 مورد مرگ جدید در اسرائیل [منبع]

  206 مورد جدید و 15 مرگ جدید در سوئد [منبع]

  1172 مورد جدید و 112 مورد مرگ جدید در هلند [منبع]

  500 مورد جدید و 15 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

  2926 پرونده جدید و 144 فوت جدید در ایران [منبع]

  724 مورد جدید و 16 مرگ جدید در پرتغال [منبع]
  133 مورد جدید و 11 مرگ جدید در دانمارک [منبع]

  1049 مورد جدید و 69 مرگ جدید در بلژیک [منبع]

  153 مورد جدید و 9 مرگ جدید در اندونزی [منبع]

  96 مورد جدید و 9 مرگ جدید در فیلیپین [منبع]

  55 مورد جدید (از این تعداد 54 مورد از خارج کشور بوده اند)، 5 مورد مرگ جدید و 537 مورد ترخیص با بهبودی جدید در 26 مارس در چین رخ داده است [منبع]

 

پنجشنبه 7 فروردین  

   17،224 مورد جدید و 268 مرگ جدید در امریکا

   6203 مورد جدید و 712 مرگ جدید در ایتالیا [منبع

   255 مورد جدید و 10 مرگ جدید در ایرلند [منبع]

   501 مورد جدید و 3 مورد مرگ جدید در کانادا [منبع]

   6832 مورد جدید و 507 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]  تعداد مبتلایان در روز گذشته 7،457 بوده است

   2129 مورد جدید و 115 مرگ جدید در انگلستان [منبع]

   6323 مورد جدید و 56 مرگ جدید در آلمان [منبع] تعداد مبتلایان روز قبل 4.332 نفر بوده (البته آمار امروز به صورت گسسته اعلام میشود و امکان افزایش تعداد مبتلایان اعلام شده امروز وجود دارد)

   314 مورد جدید و 8 مرگ جدید در سوئد [منبع]

   3922 مورد جدید و 365 مرگ جدید در فرانسه ، از جمله دختر 16 ساله [منبع]

   164 مورد جدید و 1 مرگ جدید در شیلی [منبع]

   1019 مورد جدید و 78 مرگ جدید در هلند [منبع]

   130 مورد جدید و 2 مرگ جدید در استرالیا: 2 مرد در دهه 70 زندگی، که یکی از آنها مسافر کشتی کروز شاهزاده الماس بوده است[منبع

   112 پرونده جدید و 1 مرگ جدید در عربستان سعودی [منبع]

   297 پرونده جدید و 3 مرگ جدید در اسرائیل [منبع

   1298 مورد جدید و 42 مرگ جدید در بلژیک [منبع]

   127 پرونده جدید و 7 مورد مرگ جدید در دانمارک [منبع]

   36 مورد جدید و 7 مورد مرگ جدید در عراق [منبع]

   2389 مورد جدید و 157 فوت جدید در ایران [TV] بیشترین تعداد مبتلایان و فوت شدگان از ابتدای شیوع بیماری تا کنون

   70 مورد جدید و 1 مرگ جدید در مکزیک [منبع]

   182 پرونده جدید در روسیه [منبع]

   71 مورد جدید و 7 مورد مرگ جدید در فیلیپین [منبع]

   111 پرونده جدید در تایلند. نخست وزیر پروت چان چا از روز پنجشنبه و تا 30 آوریل وضعیت اضطراری اعلام کرد [منبع]

   104 مورد جدید و 5 مورد مرگ جدید در کره جنوبی [منبع

   67 مورد جدید، 6 مورد فوت جدید و 401 مورد ترخیص همراه با بهبودی در چین رخ داده است [منبع]

 

چهارشنبه 6 فروردین  

   260 مورد جدید و 3 مرگ و میر جدید در چک: 2 مرد با زمینه های بهداشتی اساسی [منبع]

   27 مورد جدید و 1 مرگ جدید در بحرین ، یک مرد 78 ساله دارای بیماری های پیش زمینه ای بوده است [منبع]

   220 مورد جدید و 1 مرگ جدید در شیلی: یک فرد 82 ساله که دارای بیماری های پیش زمینه ای بوده است [منبع]

   227 مورد جدید و 4 مرگ جدید در سوئد [منبع]

   80 مورد جدید و 4 مرگ جدید در جمهوری دومینیکن [منبع]

   1020 مورد جدید و 31 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

   852 مورد جدید و 80 مرگ جدید در هلند [منبع]

   30 مورد جدید و 2 مرگ جدید در عراق [منبع]

   85 پرونده جدید در امارات متحده عربی [منبع]

   5210 مورد جدید و 683 مرگ جدید در ایتالیا

   2206 مورد جدید و 143 فوت جدید در ایران [TV]

   1452 مورد جدید و 43 مرگ جدید در انگلستان. مرگ و میر شامل یک زن 21 ساله و یک مرد 47 ساله است که هیچ بیماری پیش زمینه ای از قبل نداشته [منبع]

    4332 مورد جدید و 47 مرگ جدید در آلمان [منبع]

    439 پرونده جدید و 2 مرگ جدید در اسرائیل [منبع]

    105 مورد جدید و 2 مرگ جدید در نروژ [منبع]
    50 پرونده جدید و 1 مرگ جدید در پاکستان [منبع]

    133 پرونده جدید و 1 مرگ جدید در عربستان سعودی [منبع]

    633 مورد جدید و 10 مرگ جدید در پرتغال [منبع]

    124 مورد جدید و 2 مرگ جدید در دانمارک [منبع]

    103 مورد جدید و 2 مرگ و میر جدید در چک: 2 مرد با بیماری های پیش زمینه ای [منبع]

    انگلستان: آزمایش های پرنس چارلز برای کرونویروس مثبت است [منبع]

 

سه شنبه 5 فروردین  

   103 پرونده جدید در نیوزلند. وضعیت اضطراری اعلام شد. موارد احتمالی اکنون به عنوان موارد تایید شده شمرده شده و تحت درمان قرار می گیرند. 3 مورد احتمالی جدید و 10 مورد از روزهای قبل به کل امروز اضافه شده است [منبع]

   3935 مورد جدید و 36 مرگ جدید در آلمان [منبع]

   430 مورد جدید و 1 مرگ جدید در استرالیا [منبع]

   218 مورد جدید و 5 مرگ جدید در رومانی از جمله یک مرد 70 ساله با سابقه بیماری قبلی که با انسولین تحت درمان قرار گرفته بود و از ایتالیا برگشته بودد [منبع]

   6922 مورد جدید و 680 فوت جدید در اسپانیا [منبع]

   86 مورد جدید و 2 مرگ جدید در آرژانتین ، از جمله یک مرد 71 ساله [منبع]

   25 مورد جدید و 1 مرگ جدید در تونس [منبع]

   701 مورد جدید و 2 مرگ جدید در کانادا [منبع]

   241 مورد جدید و 2 مرگ جدید در نروژ [منبع]

   323 مورد جدید و 12 مرگ جدید در برزیل [منبع]

   158 مورد جدید و 2 مرگ جدید در چک: مرد 45 ساله ای که مبتلا به سرطان بود و دچار نارسایی اندام شده بود [منبع]

   152 مورد جدید و 2 مورد مرگ جدید در لهستان [منبع]
   204 پرونده جدید و 1 مرگ جدید در ایرلند [منبع]

   رومانی دستور "اقامت در خانه" صادر کرد [منبع]

   809 مورد جدید و 7 مورد مرگ جدید در اتریش [منبع]

   343 مورد جدید و 7 مورد مرگ جدید در ترکیه [منبع]

   2448 مورد جدید و 240 مرگ جدید در فرانسه [منبع]

   1082 مورد جدید و 2 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

   5249 مورد جدید و 743 مرگ جدید در ایتالیا [منبع]

   قرار است بازی های المپیک تا سال 2021 به تعویق بی افتد [منبع]

   1762 مورد جدید و 122 فوت جدید در ایران [TV]

   257 پرونده جدید و 1 مرگ جدید در استرالیا [منبع]

   41 مورد جدید و 1 مرگ جدید در پاکستان: یک مرد 57 ساله [منبع]

   117 مورد جدید و 8 مرگ جدید در دانمارک [منبع]

   اولین قربانی در کابو ورد:  یک توریست انگلیسی 62 ساله [منبع]

   58 مورد جدید و 6 مورد مرگ جدید در سوئد [منبع]

   90 مورد جدید و 2 مورد مرگ جدید در فیلیپین [منبع]

   322 مورد جدید و 2 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

   526 مورد جدید و 34 مرگ جدید در بلژیک [منبع]

   2434 مورد جدید و 29 مرگ جدید در ایالات متحده

 

یکشنبه 3 فروردین

   1559 مورد جدید و 112 مورد مرگ و میر جدید در فرانسه، از جمله پزشک ER در منطقه اویس [منبع] [منبع] [منبع]

   2442 مورد جدید و 9 مرگ جدید در آلمان. صدراعظم آلمان آنگلا مرکل در قرنطینه در خانه، پس از آنکه دکتر روز جمعه واکسیناسیون های پیشگیری کننده را به وی تحویل داده بود، تست کروناویروس او مثبت اعلام شده[منبع] [منبع]

   5560 مورد جدید و 651 مرگ جدید در ایتالیا: 15٪ کاهش در موارد جدید و 18٪ کاهش در مرگ و میر جدید با توجه به دیروز [منبع] [منبع]

      در میان کشته شدگان امروز یک جوان 34 ساله در رم بوده که هیچ سابقه بیماری ای نداشته و تنها پس از 4 روز بستری در مراقبت های ویژه بیمارستان درگذشت، او از اسپانیا برگشته بود و تب داشت [منبع]
       Franco Locatelli گفت: "ما انتظار داریم که اولین اثرات اقدامات سخت گیرانه اتخاذ شده در 11 مارس را پس از 2-3 هفته داشته باشیم، بنابراین هفته آینده مهم خواهد بود: انتظار داریم در نهایت شاهد یک علامت معکوس روند باشیم." ، رئیس شورای بهداشت [منبع]

   9,339 مورد جدید و 112 مرگ و میر جدید در ایالات متحده

   586 مورد جدید و 8 مرگ جدید در بلژیک [منبع]

   3076 مورد جدید و 344 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]

   1028 مورد جدید و 129 فوت جدید در ایران

   362 پرونده جدید در سوئیس

   66 مورد جدید و برای اولین بار 2 مرگ در رومانی: یک 67 ساله و یک 74 ساله. هر دو شرایط اساسی و اساسی داشتند [منبع]

   28 مورد جدید و 2 مرگ جدید در مجارستان 

   188 مورد ابتلا در تایلند، یک مقام ارشد وزارت خانه گفت: "بیشتر موارد پیدا شده مربوط به بانکوک بوده و مبتلایان از جامعه جوانانی بوده اند که فعالیت های اجتماعی انجام میداده اند و این میتواند باعث ازدیاد مبتلایان در روز های اخیر شود" [منبع]

   665 مورد جدید و 48 مرگ جدید در انگلیس [منبع] [منبع]

   214 پرونده جدید در استرالیا. NSW به تعطیل کردن کسب و کار غیر ضروری در طی 48 ساعت آینده ادامه خواهد داد [منبع]

   73 مورد جدید و 6 مورد مرگ جدید در فیلیپین [منبع]

   98 مورد جدید و 2 مرگ جدید در کره جنوبی [منبع]

   بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت ملی چین 46 مورد ابتلا، 6 مورد مرگ (که 5 مورد در هوبی) و 504 مورد ترخیص همراه با بهبودی در تاریخ 21 مارس اتفاق افتاده است. همچنین برای چهارمین روز پیاپی هیچ مورد تائید شده یا مشکوکی در این استان گزارش نشده است.[منبع]

 

 

شنبه 2 فروردین

   97 مورد جدید و 2 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

   186 مورد جدید و 3 مورد مرگ جدید در لوکزامبورگ [منبع]

   3355 مورد جدید و 233 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]

   اولین مرگ در پاراگوئه: یک مرد 69 ساله [منبع]

   558 مورد جدید و 30 مرگ جدید در بلژیک [منبع]

   966 مورد ابتلا و فوت 123 نفر در ایران گزارش شده، تعداد افراد بهبود یافته به 7،635 نفر رسید. تعداد کل مبتلایان به 20610 نفر رسید

   -تهران: ۲۳۲
   -قم: ۲۰
   -گیلان: ۵۷
   -اصفهان: ۱۰۱
   -البرز: ۵۵
   -مازندران: ۲۸
   -قزوین: ۵۹
   -گلستان: ۶
   -خراسان رضوی: ۵۷
   -فارس: ۲۲
   -لرستان: ۳۴
   -آذربایجان شرقی: ۷۲
   -خوزستان: ۳۱
   -یزد: ۵۲
   -زنجان: ۳۵
   -کردستان: ۷
   -اردبیل: ۶
   -کرمانشاه: ۵
   -کرمان: ۸
   -همدان: ۲۷
   -سیستان و بلوچستان: ۵
   -چهارمحال و بختیاری: ۲
   -ایلام: ۱۸
   -آذربایجان غربی: ۱۴
   -کهگیلویه و بویراحمد: ۱۲
   -خراسان شمالی: ۱

   -استانهایی که نام آنها در لیست فوق نیست، در طول ۲۴ ساعت گذشته، مورد جدید کووید۱۹ در آنها گزارش نشده است. [ایسنا]

 

جمعه 1 فروردین

   2052 پرونده جدید در آلمان [منبع]

   234 مورد جدید و 2 مرگ جدید در پرتغال: از جمله یک مرد 65 ساله [منبع]

   156 مورد جدید در اتریش [منبع]

   577 مورد جدید و 10 مرگ جدید در ایالات متحده (تعداد مبتلایان کل از 14.000 گذشت)

   1 مورد جدید در Cabo Verde (اولین مورد در کشور): یک شهروند 62 ساله انگلیسی که در 9 مارس به جزیره Boa Vista رسید و پس از 7 روز "یک وضعیت تنفسی، با سرفه و تب را آغاز کرد" [منبع]

   رئیس جمهور آلبرتو فرناندز اظهار داشت: "آرژانتین مانند ایتالیا و اسپانیا به در حالت آماده باش است. این یک اقدام استثنایی در یک زمان استثنایی است" دولت قبلاً مرزها را بسته بود، تقریباً همه پروازها را به جز پروازهای برگشتی را لغو کرده بود، مدارس بسته شده اند و 14 روز قرنطینه برای هر کسانی که از نقاط آلوده به ویروس عبور می کرد در نظر گرفته شده. [منبع]

   87 مورد جدید و 3 مرگ جدید در کره جنوبی [منبع]

   279 پرونده جدید و 1 مرگ جدید در بحرین

   309 مورد جدید و 25 مرگ جدید در اندونزی [منبع]

   39 مورد جدید ، 3 مورد مرگ جدید در چین: (2 مورد در هوبی) و 730 مورد تخلیه جدید در 19 مارس در چین رخ داده است ، همانطور که توسط کمیسیون بهداشت ملی (NHC) چین گزارش شده است. برای دومین روز پیاپی، هیچ مورد تأیید یا مشکوک جدیدی در ووهان و هوبئی گزارش نشده است. [منبع] همه موارد جدید از خارج از کشور وارد شده است (هیچ عفونت جدید داخلی برای دومین روز متوالی)

 

پنجشنبه 29 اسفند

    چین: برای نخستین بار از ابتدای شیوع بیماری ، 0 مورد جدید در ووهان و در استان هوبئی رخ داده است و هیچ مورد مشکوک  یا ابتلای جدیدی در ووهان و هوبئی وجود ندارد [منبع]

     چین به خطوط هوایی خود دستور داده است پرواز های بین المللی را کاهش دهند.

    1417 مورد جدید و 14 مرگ جدید در آلمان [منبع]

    2626 مورد جدید و 165 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]

    77 پرونده جدید در پاکستان [منبع]

    138 مورد جدید و 1 مرگ جدید در سوئد

    367 مورد جدید و 2 مرگ جدید در اتریش [منبع]

    104 پرونده جدید در شیلی [منبع]

    409 مورد جدید و 18 مرگ جدید در هلند [منبع]

    824 مورد جدید و 3 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

    52 پرونده جدید و 1 مرگ جدید در روسیه [منبع]

    143 مورد جدید و 1 مرگ جدید در پرتغال [منبع]

    28 مورد جدید و 1 مرگ جدید در هند: یک فرد 72 ساله در پنجاب [منبع

    1046 مورد جدید و 149 فوت جدید در ایران [ایسنا]

    113 مورد جدید در استرالیا (NSW)، از جمله کودک 6 ساله  [منبع] [منبع]

    13 مورد جدید و 1 مرگ جدید در کرواسی: پرونده اول تأیید شده ، مردی از منطقه ایستریا [منبع]

    75 مورد جدید و 2 مرگ جدید در دانمارک [منبع]

    96 پرونده جدید در اسرائیل [منبع]

    132 مورد جدید و 2 مرگ جدید در لوکزامبورگ [منبع]

    110 پرونده جدید در مالزی [منبع]

    اولین مرگ در روسیه: یک زن 79 ساله با شرایط پزشکی اساسی [منبع]

    اولین مرگ در مکزیک: یک مرد 41 ساله مبتلا به دیابت [منبع]

 

چهارشنبه 28 اسفند

  4207 مورد جدید و 475 فوت جدید در ایتالیا. امروز 1084 بهبودی جدید نیز گزارش شده است [منبع

  COVID-19 تا دیروز 17 مارس 2،629، از کادر درمانی (8.3% از کل مبتلایان ایتالیا) را آلوده کرده اند[منبع]. در منطقه لومباردی حدود 118 نفر از 600 پزشک (20%) آلوده شده اند و یک پزشک 65 ساله نیز درگذست، همچنین امروز یک پزشک 57 ساله نیز درگذشت. او دبیر فدراسیون پزشکان عمومی لدی بود[منبع]. در هفته پیش نیز یک پزشک 67 ساله درگذشته بود.[منبع]

    2960 مورد جدید و 2 مرگ و میر جدید در آلمان [منبع]

    1404 مورد جدید و 89 مرگ جدید در فرانسه [منبع]

    676 مورد جدید و 33 مرگ جدید در انگلستان

    بریتانیا: همه مدارس این جمعه در اسکاتلند و ولز بسته می شوند. نخست وزیر، نیکولا استورژون، پس از اعلام این اقدام برای اسکاتلند ،اضافه کرد که مردم نباید تصور کنند که مدارس قبل از تعطیلات تابستانی بازگشایی می شوند. [منبع]

     334 مورد جدید و 6 مورد مرگ جدید در سوئیس [منبع]

    1157 مورد جدید و 8 مورد مرگ جدید در ایالات متحده:
         مرگ و میر جدید شامل:
            یک مرگ جدید در سانتا کلارا (کالیفرنیا): مردی در دهه 50 میلادی [منبع]
           1 مرگ جدید در شهرستان تارانت (تگزاس): یک مرد 77 ساله [منبع]

    24 مورد جدید در ارمنستان[منبع]

    79 مورد جدید و 3 مرگ و میر جدید در نروژ [منبع]

    12 مورد جدید در هند: از جمله اولین پرونده در ارتش هند: یک سرباز 34 ساله در له ، که پدرش از یک زیارت در ایران برگشته بود. [منبع] [منبع]

    - دولت ممنوعیت ورود دارندگان گذرنامه های هندی مسافرت از اتحادیه اروپا ، انگلیس ، ترکیه ، از امروز ، 18 مارس [منبع] [منبع]

    314 مورد جدید در اتریش[منبع]

    96 مورد ابتلا در اسرائیل[منبع]

   2084 مورد جدید و 90 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]

   194 پرونده جدید و 1 مرگ جدید در پرتغال [منبع]

   243 مورد جدید و 4 مرگ جدید در بلژیک [منبع]

   پرونده اول در جیبوتی: یک تبعه اسپانیایی که در تاریخ 14 مارس وارد شده بود [منبع]

   1192 مورد جدید و 147 فوت جدید در ایران [منبع]

سه شنبه 27 اسفند

    51مورد جدید و یک کشته در ترکیه مجموع مبتلایان به 98 نفر رسید.

    35 مورد جدید و یک کشته در یونان [منبع]

    1332 مورد جدید و 6 مورد مرگ جدید در آلمان [منبع]

    63 پرونده جدید در دانمارک [منبع]

    95 پرونده جدید در نروژ[منبع]

    973 مورد جدید و 9 مرگ جدید در ایالات متحده 432 در ایالت نیویورک ، که 118 مورد در شهر نیویورک و 157 در وستچستر [منبع]

    389 مورد جدید و 8 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

    1467 مورد جدید و 168 فوت جدید در اسپانیا [منبع]

    407 مورد جدید و 1 مرگ جدید در انگلستان [منبع]

    314 مورد جدید و 1 مرگ جدید در اتریش:
         منطقه وارارلبرگ در حالت قفل است.
         ترافیک فرودگاه وین به حداقل ممکن است
         حمل و نقل ریلی 70٪
         محدودیت هایی که در حال حاضر وجود دارد عبارتند از:
              - تجمعات بیش از پنج نفر ممنوع است
              - از مردم خواسته می شود که در خانه بمانند
              - مدارس و مغازه های فروش کالاهای غیر ضروری بسته شده اند
              - مرزها با ایتالیا و سوئیس بسته است
              - هیچ محدودیتی در امتداد مرز با آلمان وجود ندارد 
              - بازدید کنندگان از انگلیس، هلند، روسیه و اوکراین فقط می توانند در شرایط خاصی وارد شوند

     292 مورد جدید و 19 مرگ جدید در هلند [منبع]

     1178 مورد جدید و 135 مرگ جدید در ایران [Isna]

 

یکشنبه 25 اسفند 98 

      3590 مورد جدید و 368 مرگ جدید در ایتالیا [منبع]

      232 مورد جدید و 14 مرگ جدید در انگلستان [منبع]

      1196 مورد جدید و 2 مرگ جدید در آلمان [منبع]

      1407 مورد جدید و 96 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]

      103 مورد جدید و 1 مرگ جدید در یونان: یک مرد 53 ساله که چند روز در بیمارستان بستری شده بود [منبع]

       205 پرونده جدید در اتریش [منبع]

       4 پرونده جدید در روسیه [منبع]

       176 مورد جدید و 8 مرگ جدید در هلند [منبع]

       52 مورد جدید و 2 مورد مرگ جدید در استرالیا: یک زن 90 ساله در سیدنی و یک زن 77 ساله اهل نوساویل که پس از مسافرت با هواپیما به سیدنی درگذشت [منبع]

       842 پرونده جدید و 1 مرگ جدید در سوئیس [منبع]

       28 مورد جدید و 1 مرگ جدید در دانمارک: یک بیمار 81 ساله [منبع]

       1209 مورد جدید و 113 فوت جدید در ایران [TV]

       پرونده در جمهوری آفریقای مرکزی: یک ایتالیایی 74 ساله که اخیراً در میلان بوده است[منبع]

 

شنبه 24 اسفند 98 

      3،497 مورد جدید و 175 کشته جدید در ایتالیا[منبع] فوت پزشک 47 ساله در برگامو(منطقه لمباردی) تعداد کل موارد بیش از 20،000 

      اسپانیا یک قرنطینه کامل را تحمیل می کند. شهروندان به جز پرسنل اورژانس قادر به ترک خانه خود فقط برای خرید مواد غذایی و مواد مخدر هستند[منبع]

      رومانی: دولت از هفته آینده وضعیت اضطراری را اعلام می کند. قانونی تصویب شده که به والدین این اجازه را میدهد تا فرزندان خود را درخانه نگه دارند و به مدارس نفرستند. رئیس جمهور یوهانیس از همه شهروندان می خواهد که دستورالعملهای مقامات را رعایت کنند [منبع]

      تکذیب شایعه قرنطینه تهران از طرف سخنگوی دولت -[ ایسنا]

      97 فوت جدید و 1365 مورد جدید در ایران [منبع]

      342 مورد جدید و 10 مرگ جدید در انگلیس. 10 بیمار که فوت کردند، در سنین بالای 60 سال و متعلق به "گروههای در معرض خطر" بودند[منبع]

       ابتلای 49 فرد جدید در استرالیا  در مجموع 248 مورد ابتلا[منبع]

       2 مورد اول در نامیبیا: یک زوج اسپانیایی که آزمایش مثبت داشتند و با ورود به این کشور قرنطینه شدند[منبع]

      دانمارک مرز های خود را تا 13 آوریل میبندد و حرکت هواپیما و قطار های خود را نیز محدود کرده است[منبع]

       107 مورد ابتلای جدید و گزارش 5 کشته در کره جنوبی[منبع]

       3 مورد مبتلا به ویروس کرونا برای اولیت بار در پورتوریکو [منبع]    

 

جمعه 23 اسفند 98 

       نتیجه آزمایش کرونا رئیس جمهور برزیل که مثبت شده بود، بعد از بررسی منفی شد[منبع]

       اولین مورد در آنتیگوا و باربودا

       2547 مورد جدید و 250 مورد مرگ جدید در ایتالیا. در هر 4 روز گذشته بیشترین تعداد مرگ و میر در جهان (از جمله چین در اوج خود) در ایتالیا گزارش شده است.

        اولین کشته در هند زن 68 ساله که با پسرش به ایتالیا و سوئیس سفر کرده بود[منبع]

        اولین مبتلا در کنیا [منبع]

       اولین کشته در اکراین یک زن 72 ساله[منبع]

        1،188 مورد جدید و 36 مرگ جدید در اسپانیا، که یک وضعیت اضطراری 15 روزه اعلام کرده است [منبع]

        190 مورد ابتلا در هلند[منبع]

        43 مورد ابتلای جدید در پرتغال[منبع]

        13 مبتلای جدید در بحرین شمار مبتلایان این کشور را به 210 نفر افزایش داد[منبع]

        مشاهده اولین مورد ابتلا در اتیوپی[منبع]

        اولین مبتلای ویروس کرونا در سودان و اولین گزارش مرگ در این کشور مردی در دهه 50 زندگی که به کشور امارات مسافرت کرده بود[منبع]

       اولین مورد در اتیوپی

       مورد اول در گوادلوپ: یک زن 36 ساله که از یک سفر دریایی بازگشته بود [منبع]

       مورد اول در جزایر کیمن[منبع]

        208 پرونده جدید در انگلستان [منبع] لیگ برتر انگلیس حداقل تا 3 آوریل به حالت تعلیق درآمده است. اسکاتلند ، ولز و ایرلند شمالی بازی ها را متوقف کردند [منبع]

         در گذشت 85 تن و 1289 مورد ابتلای جدید در ایران[TV]

         5 کشته جدید و ابتلای 812 فرد جدید در اسپانیا [منبع]

         پرونده اول در گینه: عضو هیئت اتحادیه اروپا در این کشور [منبع]

         46 مورد جدید در فنلاند[منبع]

         17 مورد ابتلا در اسرائیل[منبع]

         10 مورد جدید در لهستان[منبع]

 

پنجشنبه 22 اسفند 98   

         اولین مرگ در نروژ، به همین دلیل کل کشور به مدت 2 هفته در وضعیت هشدار قرار گرفت

         111 مورد ابتلا در هلند[منبع]

         ترکیه تمام مدارس را به مدت 1 هفته و دانشگاه ها به مدت 3 هفته تعطیل کرده است [منبع]

          2،651 ابتلا، 189 مرگ جدید و 213 بهبودی جدید در ایتالیا. تعداد کشته ها به بالای 1000 نفر رسیده است [منبع]

          1 مرگ جدید در جمهوری آذربایجان: یک زن 51 ساله که پس از بازگشت از ایران قرنطینه شده بود[منبع]

           31 مرگ و 782 مبتلای جدید در اسپانیا، تعداد مبتلایان در اسپانیا از 3000 مورد بیشتر شد[منبع]

          1 پرونده جدید در پاکستان: یک مرد 31 ساله که از ایران بازگشت [منبع]

          2 کشته جدید و 130 مورد ابتلا در انگلستان[منبع]

          167 مورد جدید در سوئد، [منبع] اعلام کرد که حتی اگر علائم مانند تاج را گزارش کنید آزمایش Covid-19 گرفته نخواهد شد، مگر اینکه در بیمارستان بستری باشید یا به یکی از گروه های خطر زا تعلق داشته باشید.[منبع]

 

چهارشنبه 21 اسفند 98   

          اولین ابتلا در کشور لارونیون: یک مرد 80 ساله ، که از ایالات متحده بازگشت و از آنجا گذشت [منبع]

          487 مورد جدید و 13 مرگ جدید در اسپانیا [منبع]

          34 مورد اول در نروژ [منبع]

          مرگ اول در آلبانی: یک زن 73 ساله اهل دورس که از ایتالیا بازگشته بود.

          958 مورد جدید ، 63 کشته جدید و 228 ریکاوری جدید در ایران. تعداد پرونده ها به 9000 نفر می رسد [تلویزون ملی ایران]

           مرگ اول در بلژیک: یک بیمار 90 ساله [منبع] 47 مورد جدید تایید شد [منبع]

          7 مورد جدید، از جمله 1 مرگ در پاناما [منبع]

           2 مورد اول در هندوراس [منبع]
                - یک زن باردار 42 ساله هندوراسی که در تاریخ 4 مارس با پرواز از اسپانیا وارد کشور شد. او اکنون در بیمارستان بستری است و از نظر بالینی پایدار است.

                - یک هندوراس 37 ساله که در تاریخ 5 مارس با پرواز از سوئیس وارد کشور شد. با نظارت پزشکی از زمان ورود به کشور ، در انزوا در خانه مانده است.

سه شنبه 20 اسفند 98   

          اولین مورد در ترکیه یک شهروند مرد ترک با سابقه سفر اخیر به اروپا که اکنون در حال قرنطینه با علائم خفیف است [منبع]

          اولین مرگ در لبنان

           997 ابتلای جدید در ایتالیا و مرگ 168 نفر مجموع مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 10000 نفر رسید

           یک کشته در امریکا ایالت نیوجرسی مردی در دهه 60 زندگی

           ابتلای 172 نفر در  دانمارک تعداد مبتلایان را به بیش از 260 نفر رساند

           443 مبتلای جدید و مرگ 5 نفر در اسپانیا پرواز های به ایتالیا و از ایتالیا لغو شد  

          91 ابتلای جدید در سوئیس

          194 ابتلای جدید در فرانسه  مکرون تمام مسابقات لیگ برتر، لیگ 1و لیگ 2 فرانسه تا 15 آوریل بدون تماشاچی برگذار میشود.

          اولین مورد در مغولستان یک تبعه فرانسوی که از طریق مسکو از فرانسه به مغولستان سفر کرده بود. دولت 42 نفر را که بیمار با آنها ملاقات کرده و 120 فرد دیگر را که با این شخص ارتباط نزدیک داشتند، شناسایی کرده است.

          اولین مورد در پاناما

          موارد گزارش شده از امریکا

               - 1 مرگ جدید در واشنگتن (کینگ کانتی): ساکن مرکز مراقبت از زندگی [منبع]
               - 6 مورد جدید در کالیفرنیا (شهرستان سانتا کلارا) [منبع]
               - 1 مورد جدید در مریلند (شهرستان پرنس جورج) [منبع]
               - 1 مورد جدید در فلوریدا (ولسیایا) [منبع]
               - 2 مورد جدید در کنتاکی [منبع]

          طبق گزارش کمیسیون بهداشت ملی چین 9 مورد جدید، 17 مورد مرگ جدید (همه در هوبی) و 1،297 ترخیص جدید در 9 مارس در چین رخ داده است. [منبع]

دوشنبه 19 اسفند 98   

          دو مرگ در فرانسه

          دو ابتلای جدبد در عمان

          362 مورد ابتلا و مرگ 9 نفر در اسپانیا، شمار مبتلایان در این کشور از 1000 نفر گذشت

          24 مورد ابتلای جدید در بحرین

          اولین مرگ در کانادا گزارش شد[منبع]

          اولین ابتلا در کانال ایسلند[منبع

          1797نفر در ایتالیا مبتلا شدند و 97 نفر درگذشتند در مجموع 9172 نفر در ایتالیا به این ویروس مبتلا شده اند.[منبع]

          دو مرگ برای اولین بار در آلمان 

          آمار کل مبتلایان در ایران به تفکیک استان ها در تهران ۱۹۴۵ نفر، در قم ۷۱۲ نفر، گیلان ۵۲۴ نفر، اصفهان ۶۰۱ نفر، البرز ۳۰۷ نفر، مازندران ۶۳۳ نفر، مرکزی ۳۸۹ نفر، قزوین ۲۴۷، سمنان ۲۲۰، گلستان ۱۷۵، خراسان رضوی ۱۸۳، فارس ۱۳۳، لرستان ۱۵۱، آذربایجان شرقی ۱۲۹، خوزستان ۷۳، یزد ۹۰، زنجان ۶۸، کردستان ۶۶، اردبیل ۷۲، کرمانشاه ۴۴، کرمان ۳۶، همدان ۶۰، سیستان و بلوچستان ۳۴، هرمزگان ۵۲، خراسان جنوبی ۳۷، خراسان شمالی ۳۴، چهارمحال و بختیاری ۲۶، ایلام ۳۱، آذربایجان غربی ۶۹، کهکیلویه و بویراحمد ۹ و بوشهر ۱۱ [منبع]

          تعدادی از آمار بالا با آمار روز قبل مقایرت دارد

یکشنبه 18 اسفند 98    

         1،492 مورد ابتلای جدید در ایتالیا و 133 مرگ در ایتالیا  [منبع]

         3 مورد ابتلای جدید در روسیه

         13 مورد ابتلای جدید در نروژ

         117 مورد ابتلای جدید و 3 مرگ در فرانسه تعداد مبتلایان از 1000 نفر گذشت.

         218 مورد ابتلای جدید در آلمان و 67 مورد ابتلا در ایالت باواریا تعداد مبتلایان در آلمان از 1000 نفر گذشت. تاکنون مرگ و میری بابت ویروس کرونا گزارش نشده است.

         6 مورد ابتلای جدید در عراق تعداد کل مبتلایان در این کشور 54 مورد شد.

        سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: 743 مورد ابتلای جدید داشته ایم و در مجموع تعداد بیماران ثبت شده مبتلا 6566 رسیده است، که از این تعداد در تهران ۱۸۰۵ مورد، قم ۶۸۵، گیلان ۴۹۶، اصفهان ۵۶۴، البرز ۳۰۷، مازندران ۶۲۰، مرکزی ۳۳۵، قزوین ۲۰۷، سمنان ۱۷۵، گلستان ۱۷۵، خراسان رضوی ۱۵۴، فارس ۱۰۴، لرستان ۱۴۴، آذربایجان شرقی ۱۰۷، خوزستان ۶۹، یزد ۸۷، زنجان ۵۳، کردستان ۶۳، اردبیل ۵۰، کرمانشاه ۳۳، کرمان ۴۱، همدان ۶۰، سیستان و بلوچستان ۳۴، هرمزگان ۳۵، خراسان جنوبی ۴۴، خراسان شمالی ۲۴، چهارمحال و بختیاری ۲۱، ایلام ۱۵، آذربایجان غربی ۴۰، کهگیلویه و بویراحمد ۹ و بوشهر ۱۰ مورد بیماری ثبت شده است. تعداد فوت در روز گذشته بر اثر این ویروس 49 مورد گزارش شده و بهبود یافتگان درکل 2134 نفر .

         4 مورد ابتلای جدید در کاستاریکا در مجموع 5 ابتلا

         44 مورد ابتلای جدید و 27 مرگ در چین که همگی در استان هوبی بوده اند. همچنین 1،661 نفر بهبودی

         یک مورد ابتلای جدید در استرالیا یک زن که از سفر به ایران بازگشته بود[منیع]

 

شنبه 17 اسفند 98    

         60 مورد ابتلا در بلژیک

         1076 مورد ابتلا در ایران و گزارش 21 فوت جدید در ایران سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مردم قرنطینه را رعایت نمیکنند و به مسافرت میروند اعلام کرد استان مازندران با 305 مورد ابتلا در 24 ساعت گذشته بیشترین ابتلا را داشته و مسافران نباید به این استان سفر کنند. چرا که تعداد بیمارستان ها و بهداشت با توجه به ساکنین این استان کم است و نمیتوانند به مسافران جدید خدمات مناسبی را ارائه دهند. همچنین اعلام کرد که موضوع اعمال محدودیت های عبور و مرور با ابزار قانونی در دستور کار دولت خواهد بود. 

         وی اعلام داشت 16000 بیمار در سراسر بیمارستان ها که مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا هستند بستری شده اند، تعداد 30 آزمایشگاه در سرتاسر ایران نتایج را بررسی و اعلام میکنند، که این تعداد در آینده به 100 آزمایشگاه در سراسر ایران خواهد رسید.

         3 مورد جدید در قطر

          اولین مورد در مالت بک دختر 12 ساله که به همراه خانواده خود بعد از تعطیلات مدارس از شمال ایتالیا به این کشور آمده بود و در بیمارستان بستری هستند، خانواده او خود را در خانه قرنطینه کرده بودند و کمترین تماس را با دیگارن داشتند.

           99 مورد ابتلا در استان هوبی چین و 28 کشته. همچنین 1،678 نفر بهبودی کامل[منبع]

           یک مورد جدید در زلاند نو

          174 مورد ابتلا در کره جنوبی و 1 کشته [منبع]

جمعه 16 اسفند 98    

          اولین مورد ابتلا در تاگو (زن 42 ساله که در اواخر فوریه و اوایل مارس از آلمان، فرانسه و ترکیه دیدن کرده بود.)

          اولین مورد ابتلا در پرو(مر 25 ساله که در اسپانیا، فرانسه و جمهوری چک دیدن کرده بود.)

          اولین مورد ابتلا در اسلواکی (مرد 52 ساله که سابقه مسافرت خارجی نداشته ولی فرزند او که هیچ علائمی از بیماری نداشته است از ایتالیا دیدن داشته است)

          اولین مورد ابتلا در کامرون (مرد 58 ساله فرانسوی که در 24 فوریه از  فرانسه آمده بود.)

          اولین مورد ابتلا در صربستان (مرد 43 ساله که از بوداپس دیدن کرده بود.)

          اولین مورد ابتلا در صربستان (مرد 43 ساله که از بوداپس دیدن کرده بود.)

          اولین مورد ابتلا در شهر واتیکان 

           94 مورد ابتلا در سوئیس[منبع]

           4 مورد ابتلا در اسرائیل

           1234 مورد ابتلای جدید و درگذشت 17 نفر در ایران (سخنگوی وزارت بهداشت "مردم با مسافرت ویروس کرونا را برای هدیه دادن میبرند.")

           12 مورد جدید و 2 مرگ جدید در ایالات متحده، از جمله:

               - 2 کشته جدید در کینگ کانتی ، ایالت واشنگتن.
               - 2 مورد جدید در ایالت واشنگتن
               - اولین 2 مورد در کلرادو (یکی از موارد مردی 30 ساله است که در ماه فوریه به ایتالیا سفر کرده بود و در خارج از کلرادو با یک                   پرونده تایید شده در تماس بود(شهرستان Summit). [منبع]
               - اولین 3 مورد در مریلند (شهرستان مونتگومری): همه آنها اخیراً به خارج از کشور سفر کرده اند.[منبع]

          اولین مورد ابتلا در بوتان (یک توریست امریکایی)

           309 مورد ابتلا در کره جنوبی[منبع]

پنجشنبه 15 اسفند 98

           182 مورد ابتلا به کرونا ویروس در آلمان، در مجموع 444 مورد ابتلا در این کشور، تاکنون هیچ مرگی گزارش نشده است.[منبع]

           154 مورد بتلا و 2 مورد جدید در فرانسه[منبع]        

           21 مورد بتلا و اولین مرگ در سوئیس[منبع]        

           31 مورد بتلا و ایک در اسپانیا[منبع]        

           در ایران 591 مورد ابتلای جدید و  شمار جانباختگان امروز 15 نفر در ایران اعلام شد . همچنین مجموع بهبودیافتگان 739 نفر اعلام شد. تاکنون 23،327 مورد تست و نتایج مثبت آزمایش کرونا 3،513 علام شد [منبع] 

           145 مورد جدید در کره جنوبی[منبع] 

           1 مورد جدید در امریکا، اولین مورد در ایالت نیوجرسی، یک مرد 30 ساله بستری شده در بیمارستان[منبع] 

           139 مورد در چین (134 مورد در استان هوبی چین گزارش شده) 34 کشته (که همگی در استان هوبی چین بوده است) و 2189 بهبودی [منبع] 

چهارشنبه 14 اسفند 98

            برای اولین بار دو مبتلا در مجارستان (2 دانشجوی ایرانی)[منبع]

           587 مورد ابتلای جدید و 28 کشته در ایتالیا (در مجموع 3089 مورد ابتلا و 107 کشته در ایتالیا رخ داده، تمتم مدارس و دانشگاه های کشور ایتالیا تا 15 مارس بسته اعلام شده)[منبع]

           59 مورد جدید در آلمان[منبع] 

           45 مورد جدید در فرانسه

           45 مورد جدید در اسپانیا

           34 مورد جدید در انگلستان

           21 مورد ابتلا در هند (از جمله 15 توریست ایتالیایی)[منبع][منبع]

          586 مورد ابتلای جدید در ایران و درگذشت 15 نفر، همچنین 117 مورد بهبودی 

          اولین مورد ابتلا در لهستان(این شخص از آلمان به این کشور آمده بود)

          435 مورد ابتلا و 2 کشته در کره جنوبی [منبع][منبع]

سه شنبه 13 اسفند 98

     4 کشور شناخته شده اروپا که مجموع مبتلایان آن ها بیش از 100 نفر هستند:

            ایتالیا 2،502 مبتلا و 79 کشته

            فرانسه 212 مبتلا و 4 کشته

            آلمان 196 مبتلا 

            اسپانیا 165 مبتلا و یک کشته

     به گفته معاون وزیر بهداشت ایران، تعداد مبتلایان امروز به ویروس کرونا 835 مورد و در گذشت 11 نفر اعلام شد.[منبع][منبع]

     31 مورد ابتلا در آلمان (تاکنون مرگی گزارش نشده است)[منبع]

     اولین ابتلا در کشور شیلی

     اولین ابتلا در کشور کارولینای شمالی

     اولین ابتلا در کشور آرژانتین

     اولین ابتلا در کشور اکراین

 

دوشنبه 12 اسفند 98

     4 مورد ابتلا در کانادا

     5 مورد ابتلا در امریکا

     6 مورد ابتلا در کشور بحرین

     3 مورد ابتلا در اسرائیل

     26 مورد در ابتلا در کشور اسپانیا

     335 مورد ابتلا در ایتالیا و 11 کشته در این کشور (52 کشته و 2036 ابتلا در کل کشور)

     اولین ابتلا در کشور لتونی

     اولین ابتلا در کشور سنگال

     اولین ابتلا در کشور عربستان سعودی

     اولین ابتلا در کشور تونس

     اولین ابتلا در کشور اردن

     اولین ابتلا در کشور آندورا

     2 مورد ابتلا در کشور پرتقال (اولین موارد در این کشور)

     599 مورد ابتلا در کره جنوبی و 5 کشته در این کشور

     2 مورد ابتلا در بحرین

     4 مورد ابتلا در کشور قطر

     3 مورد ابتلا در کانادا

     در ایران مبتلایان به 1501 نفر و کشته شدگان به 66 نفر رسید

    ۲۲۵ نفر در استان تهران، ۶۲ نفر در قم، ۵۳ نفر در گیلان، ۲۳ نفر اصفهان، ۱۸ نفر مرکزی، ۱۸ نفر قزوین، ۶ مورد خراسان رضوی، هشت نفر استان فارس، یک نفر کرمانشاه، ۱۲ نفر مازندران، ۱۰ نفر البرز، هفت نفر هرمزگان، ۱۲ نفر خوزستان، یک نفر سیستان و بلوچستان، چهار نفر آذربایجان غربی، دو نفر ایلام، سه نفر خراسان جنوبی، دو نفر کرمان و یک نفر در استان یزد به طور قطعی به ویروس کرونای جدید مبتلا شده اند [منبع] (تعداداعلام شده 523 ولی مجموع 468)

 

یکشنبه 11 اسفند 98

     566 مورد ابتلا به ویروس کرونا و مرگ 5 نفر در ایتالیا [منبع]

     اولین مورد ابتلا در ارمنستان

     یک مورد ابتلا در کویت

     38 مورد ابتلا در آلمان 14 مورد از این تعداد به شیوع این ویروس در کارخانه ای در بایرن مربوط میشود. سایر موارد به صورت پراکنده در سطح ایالت های این کشور پراکنده شده اند. آلمان تاکنون 117 مورد ابتلا را گزارش کرده که از این تعداد: بادن ورتمبرگ 15/ بایرن 19/ برمن 1/ هامبورگ 1/ هسه 8/ نیدرزاکسن 1/ نوردراین-وستفالن 66/ راینلند 2/شلسویگ 2/هولشتاین 2          

     اولین کشته در استرالیا پیرمردی 78 ساله از پرت که همراه همسرش در کشتی تفریحی پرنسس الماس بودند. همسر وی نیز بیمار است و در بیمارستان بستری شده است.

       سفر از ایران به استرالیا ممنوع شده است ولی سفر از ایتالیا محدود شده و به گفته مقامات بیشتر از این نمیتوان کشور را محدود کرد.[منبع]

     376 مورد ابتلا در کشور کره جنوبی  [منبع]  

     573 مورد ابتلا در کشور چین و 35 کشته (34 در استان هوبی)  2623 نفر بهبودی نیز در بیمارستان اتفاق افتاده[منبع]

شنبه 10 اسفند 98

     16 مورد ابتلا در کشور فرانسه (3 کارمند بهداشتی در بیمارستان Tenon در پاریس که توسط بیماران آلوده شده بودند و از 23  فوریه تحت مراقبت های ویژه هستند[منبع]) وزیر بهداشت فرانسه خطاب به خبرنگاران گفت:"همه اجتماعات عمومی بیش از 5000 نفر در یک فضای محدود به صورت موقتا در سراسر فرانسه ممنوع است." نیمه ماراتن پاریس که برای روز یکشنبه، اول مارس برگزار می شود، به همین دلیل لغو شده است.

     2 مورد ابتلا در کشور هلند

     1 مورد ابتلا در کشور گرجستان یک شهروند گرجستان که با بازگشت از ایران و تب شدید ، بلافاصله از محل بازرسی مرزی به بیمارستان عفونی تفلیس منتقل شد. [منبع]

     5 مورد ابتلا در کشور آلمان.

          20 فوریه: شیوع بیماری در ایتالیا آغاز شد.

          26 فوریه: وزیر آلمان اعلام کرد "زنجیره عفونت ها دیگر در آلمان مشخص نیست و نمیتوان بیماران را ردیابی کرد." دولت آلمان هشداری به شهروندان در مورد سفر به کشور ایتالیا نداده بود.

          28 فوریه: دولت آلمان اعلام کرد مسافرانی که از کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا و ایران به این کشور می آیند باید هنگام ورود وضعیت سلامتی خود را اعلام کنند. در گذشته تنها مسافران چینی موظف به این کار بودند.  

     205 مورد جدید و 9 فوت در ایران. 5 مقام دولتی ایران تاکنون آزمایش مثبت در مورد ویروس داشته اند. جمهوری آذربایجان مرزهای ایران را به دلیل نگرانی های مربوط به کروناویر بسته می کند. [منبع] [منبع]

     اولین مورد ابتلا در کشور قطر

     1 مورد ابتلا در کشور مکزیک. این مرد به شمال ایتالیا مسافرت کرده بود

     3 مورد ابتلا در کشور امریکا      

     803 مورد ابتلا و یک مورد مرگ در کره جنوبی      

     8 مورد ابتلا در ژاپن

 

جمعه 9 اسفند 98

     2 مورد ابتلا در کشور رومانی (هر دو به ایتالیا مسافرت کرده بودند)

     143 مورد ابتلا به ویروس کرونا و 8 کشته در ایران (به گفته کیانوش جهانپور 388 نفر مبتلا و 73 نفر بهبودی و متاسفانه 34 نفر جان خود را از دست دادند. 143 مورد ابتلای امروز به تفکیک استان ها: تهران با ۶۴ مورد، گیلان ۲۵ مورد، قم ۱۶ مورد، اصفهان ۱۰مورد، اردبیل ۱مورد، البرز ۳مورد، سمنان ۲مورد، کردستان ۲مورد، قزوین ۲ مورد، آذربایجان شرقی ۴مورد، خوزستان سه مورد و گلستان دو مورد و مازنداران با ۹ مورد گزارش شده است)[منبع]

     11 مورد ابتلا در کشور آلمان (شمار مبتلایان در آلمان به 60 نفر رسید) [منبع]

     3 مورد ابتلا در کشور انگلستان (1 یک مورد در ولز (شخصی که به ایتالیا مسافرت کرده بود)[منبع])

     1 مورد ابتلا در کشور کبک (یک زن که بعد از سفر به ایران از دوحه قطر به مونترال آمده بود، او از زمان ورود به محل کار نرفته بود و خود را قرنطینه کرده بود.)

     اولین مورد ابتلا در کشور لیتوانی (زنی 39 ساله که پس از بازدید از ورونا ، ایتالیا به Kaunas آمد) [منبع]

     اولین مورد ابتلا در کشور نیجریه (بازگشت یک مسافر از میلان ایتالیا)[منبع][منبع]

     اولین مورد ابتلا در کشور نیوزیلند

     اولین مورد ابتلا در کشور بلاروس

 

پنجشنبه 8 اسفند 98

     2 مورد ابتلا در کشور انگلستان (ابتلا در ایتالیا و تنریف ثبت شده)

     3 مورد ابتلا در کشور نروژ

         2 نفر که در اسلو به شیوع این بیمار در ایتالیا متصل هستند.

         1 نفر که در اسلو به شیوع این بیمار در ایران متصل هستند.

     12 مورد ابتلا در اسپانیا  بیش از 11 مورد این افراد یا به ایتالیا رفته بوده اند یا به نحوی در ارتباط بوده اند.

     20 مورد ابتلا در فرانسه که 12 مورد در پایگاه نظامی به صورت زنجیروار به هم وصل بوده اند.

       5 مورد ابتلا در سوئد

           1 زن میانسال که به ایران مسافرت کرده بود

           1 زن که به آلمان رفته بود.

           2 نفر که یک مورد تائید شده که به ایتالیا رفته بود با آنها تماس داشته

           1 نفر که اخیرا در شمال ایتالیا بوده

       2 مورد ابتلا در کشور عمان هر دو به ایران مسافرت کرده بودند.

       14 مورد ابتلا در آلمان

       180 مورد ابتلا در ایتالیا

        1 مورد ابتلا در لبنان 24 فوریه از ایران به این کشور آمده بود.

        2 مورد ابتلا در کشور یونان

        106 مورد ابتلا  و 7 قربانی ویروس کرونا در ایران

               38 نفر استان تهران/ 23 نفر استان گیلان/7 نفر استان قم/8 نفر استان اصفهان/7 نفر استان مازندران/2 نفر استان آذربایجان شرقی/2 نفر استان کرمانشاه/1 نفر استان همدان/1 نفر استان کردستان/1 نفر استان خراسان رضوی/1 نفر استان آذربایجان غربی/1 نفر استان یزد/5 نفر استان اردبیل/3 نفر استان البرز/3 نفر استان سمنان/3 نفر استان لرستان

 

        334 مورد ابتلای جدید در کره جنوبی، انتظار میرود تعداد پرونده های تائید شده در روز های آینده پرش داشته باشد، زیرا مقامات بهداشت بیش از 210،000 عضو کلیسای شینچونچی عیسی را در دائگو با حضور در پرونده 31 (ممکن هست فوق العاده گشترده باشد) را آزمایش کرده اند.[منبع]

        433 مورد ابتلای جدید و 29 مرگ جدید در چین روی داده (کمیسیون بهداشت ملی چین NHC 26 فوریه)[منبع]

 

چهارشنبه 7 اسفند 98

        امریکا (با نیمه قرنطینه شدن) به پیشواز کرونا ویروس میرود

        تعداد آزمایشات و میزان مثبت بودن Covid-19 از امروز
             انگلستان: 7،132 آزمون به پایان رسید ، که از این تعداد 13 مثبت (0.2٪ درصد مثبت). [منبع]

             ایتالیا: 9،462 آزمایش ، از این تعداد 383 مثبت (4/0٪ درصد مثبت) [منبع]

             فرانسه: 762 آزمایش ، از این تعداد 17 مثبت (2.2٪ مثبت) ، 179 در انتظار نتایج هستند. [منبع]

             اتریش: 321 آزمایش ، که 2 تست مثبت (6/0٪ مثبت) [منبع

        5 مورد ابتلای جدید در آلمان

        147 مورد ابتلای جدید و یک کشته در ایتالیا

        3 مورد ابتلای جدید و یک کشته در فرانسه

        4 مورد ابتلای جدید در هنگ کنگ (2 مورد از کشتی پرنسس الماس)

        یک مورد ابتلای جدید در استرالیا

        284 مورد ابتلای جدید در کره جنوبی

        یک مورد ابتلای جدید در لبنان، زنی که در پرواز برگشت در هواپیمای اولین مورد ابتلای لبنان (یک ایرانی) وجود داشت.

        یک مورد ابتلا به ویروس کرونا در آلمان (شخص 47 ساله ای که با یکی از کسانی که از چین بازگشته بوده در ارتباط بوده است)  [منبع]

        اولین مورد ابتلا در مقدونیه شمالی گزارش شد.

        اولین مورد ابتلا در پاکستان گزارش شد.

        اولین مورد ابتلا در یونان گزارش شد.                          

        4 کشته و 44 مبتلا به ویروس کرونا در ایران به گفته رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداست تعداد کشته ها 19 و مبتلایان  139 نفر میباشد:

        مبتلایان:

             15 نفر استان قم

             9 نفر استان گیلان

             4 نفر استان تهران

             1 استان مرکزی

             3 نفر استان خوزستان

             2 نفر استان سیستان و بلوچستان

             یک نفر کرمانشاه

             یک نفر اردبیل

             یک نفر مازندران

             یک نفر لرستان

             2 نفر فارس

             یک نفر سمنان

             یک نفر کهکیلویه و بویر احمد

             یک نفر استان هرمزگان

        تا کنون 1383 نمونه ارسال شده است. تعداد آزمایشگاههای تشخیص کرونا اکنون در کشور 7 مرکز است که تا آخر هفته به 15 آزمایشگاه و تا اوایل هفته آینده به 22 مرکز افزایش می یابد.[منبع]

 

 

سه شنبه 6 اسفند 98

               3 کشته و 34 فرد مبتلای جدید در ایران

                 رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت طی نامه ای شمار کل جانباختگان ویروس کرونا را 15 نفر و تعداد مبتلایان را 95 نفر اعلام کرد.

                  3 کشته:

                        دو کشته در شهر ساوه(زن 82 ساله در بیمارستان مدرس ساوه و زن 87 ساله بیمارستان چمران ساوه که هر دو دارای سوابقی از بیماری ها بودند)

                        یک مورد در استان البرز 

                  34  مبتلا (اکثر مبتلایان به نحوی از مسافران استان قم بودند):

                         16 نفر استان قم

                         9 نفر استان تهران

                         2 استان مازندران

                         2 استان گیلان

                         2 استان البرز

                         1 استان فارس

                         1 استان نیشاپور

                         1 استان قشم

              اولین مورد ابتلا در سوئیس گزارش شد.

              اولین مورد ابتلا در کروواسی گزارش شد.

              دو مورد ابتلا در اتریش برای اولین بار گزارش شد.

               دو مورد ابتلا به ویروس کرونا در تایلند

               یک مرگ جدید در کره جنوبی: یک زن که تنها برای دو روز به دلیل نارسایی حاد تنفسی به عنوان سینه پهلو در بیمارستان بستری شده بود در 29 فوریه درگذشت.[منبع]

               بک مرگ جدید در کشتی تفریحی قرنطینه شده با نام الماس پرنسس در ژاپن: فرد درگذشته +80 سال سن داشته است.[منبع]

                2 مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا: 1 مورد در آلتو آدیگ و 1 مورد در لومباردی [منبع]

               60 مورد دیگر در کره جنوبی (شامل 49 مورد در دائگو، 5 مورد در استان جیونگی، 3 مورد در بوسان و 2 مورد در سئول)

                      کاهش مبتلایان امروز در مقایسه با 161 مورد معرفی شده در روز قبل

                      دو شاخه مبتلایان کلیسای Sincheon Daegu و بیمارستان Cheongdo Daenam، تا کنون بیش از 50 درصد از کل پرونده ها را در کره جنوبی شامل میشوند.[منبع]


دو شنبه 5 اسفند 98

                شیوع در ایتالیا

                     72 مبتلای جدید در ایتالیا

                     4 مرگ در ایتالیا

                          یک مرد 80 ساله در میلان

                          یک زن، بیمار انکولوژی در کرما

                          مردی 84 ساله در برگامو (لومباردی)

                          یک مرد 88 ساله در کازل لندی (لومباردی)

                     پیشرفت روزانه مبتلایان

                          24 فوریه 229 مورد (هنوز در حال انجام)

                          23 فوریه 157 مورد

                          22 فوریه 79 مورد

                          21 فوریه 21 مورد

                          20 فوریه 4 مورد

                     به گفته کارشناسان ایتالیا در روز های اخیر این تعداد با کاهش روبرو خواهد بود.

                     همچنین 32 نفر در ونتو (از جمله یک مرگ)، 4 نفر در میرانو و 4 نفر در ونیز

                     18 مورد در رومانگا که 8 نفر آنها جدید بوده است و شامل موارد زیر است: 1 مورد در منطقه مودنا، 2 مورد در پارما و 5 مورد در پیاچنززا.

                     4 مورد در پیمونت

                     3 نفر در رم

                اولین دو مورد مبتلا در عمان شامل دو زن بوده که به ایران سفر کرده بودند. آنها در شرایط مناسبی قرار دارند.

               5 مورد در هنگ کنگ 

                     2 مورد که از کشتی پرنسس الماس آمده بودند

                     دو زن +50 و +60 ساله

                     یک تاجر 35 ساله که در 7 فوریه از چین بازگشته بود.

               یک مورد جدید در سنگاپو که به دسته بیماران کلیسای زندگی مربوط می شدند.

               اولین مورد ابتلا در عراق: یک دانشجوی ایرانی که قبل از بسته شدن مرز ایران و عراق وارد عراق شده بود.

                2 مورد جدید در تایوان

                70 مبتلای جدید و یک مرگ در کره جنوبی

                4 کشته و 18 مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران. ادعای 50 کشته توسط وزیر ایران رد شد.

                       مقامات ایرانی اظهار داشتند که افرادی که به طور غیرقانونی از پاکستان، افغانستان و چین وارد ایران شده اند منبع این شیوع بوده است.

                     کانادا، لبنان و امروز نیز کویت، عمان و عراق همگی موارد مسافر از ایران را تائید کرده اند.

                     - بهداشت روزانه در مترو تهران و محل حمل و نقل های عمومی انجام شده است.

                     - مدارس حداقل در 10 استان تعطیل است. کلاس های دانشگاه به حالت تعلیق در آمد.

                     - حضور در مسابقات فوتبال، سینما و سایر اماکن عمومی به حالت تعلیق درآمده است. 

      سه مورد ابتلا برای اولین بار در کشور کویت اعلام شد همه موارد از شهر مشهد به کویت برگشتند

                53 ساله با سیتیزن کویت

                61 ساله با تبعیت عربستان سعودی

                21 ساله

      اولین مورد ابتلا در افغانستان وضعیت اضطراری در استان هرات در نزدیکی مرز ایران اعلام شده است

      اولین مورد ابتلا در بحرین یک شهروند بحرینی که از ایران وارد شده است

      یک کشته در ایتالیا

      409 مبتلای جدید و 150 مورد مرگ جدید در چین اتفاق افتاده است. طبق گزارش کمیسیون بهداشت ملی چین (NHC) تاریخ در 21 فوریه از این تعداد 366 مورد ابتلای جدید در استان هوبی روی داده است. 

       161 مورد جدید و یک کشته در کره جنوبی

یکشنبه 4 اسفند 98

       1 مبتلای جدید در کانادا (تورنتو) زنی است که در تاریخ 21 فوریه از چین وارد شده است.

       1 مبتلای جدید در اسرائیل مسافر سابق کشتی پرنسس الماس بوده اند که بازگشتند.

       4 مورد ابتلای جدید در انگلیس- این چهار نفر از مسافران سابق کشتی پرنسس الماس بوده اند که به کشور خود بازگشتند.

       1 مرگ جدید در استان هوبی چین (پزشک 42 ساله)

       57 مورد ابتلای جدید و 1 مورد کشته در کشتی قرنطینه شده پرنسس الماس در یکی از بنادر ژاپن

              شامل 55 نفر از اعضای خدمه کشتی و 2 نفر از مسافران، همچنین فردی 80+ ساله که درگذشته 

       2 کشته جدید و 14 مورد ابتلا در ایران شمار قربانیان این ویروس را به 8 نفر رساند.

              از این تعداد 7 نفر در قم، 4 نفر تهران ، 2 نفر گیلان و یک نفر استان مرکزی و یک نفر تنکابن (مازندران) بودند و از این افراد طی 24 ساعت گذشته 3 نفر جان خود را از دست دادند.

       38 مورد ابتلا در ایتالیا شامل 36 نفر در لومباری و 2 نفر در تورین

       12 مورد ابتلای جدید در ژاپن

       2 مورد ابتلای جدید در تایوان

       1 کشته و 16 مورد ابتلا در کره جنوبی

       1 مبتلای جدید در استرالیا از کشتی تفریحی پرنسس الماس

       18 مبتلای جدید و  1 مرگ جدید در 22 فوریه در خارج از استان هوبی چین رخ داده است. همچنین به گزارش کمیسیون ملی بهداشت چین 630 مبتلای جدید و 96 مرگ جدید توسط استان هوبی در چین در تاریخ 22 فوریه به ثبت رسیده است.

       2 کشته جدید و 120 مورد جدید در کره جنوبی

       

       

شنبه 3 اسفند 98

       تائید یک قربانی ویروس کرونا در ایران، بنا به خبر رسانه های داخلی ایران و تائید استاندار اراک مرگ یک نفر در این استان تائید شد. مدارس و دانشگاههای این استان تعطیل شد.

 

       آمار ارائه شده از سمت سایت منبع https://www.worldometers.info/ باعث شد به اشتباه تعداد کشته های اعلام شده ایران 9 نفر نشان داده شود.  تعداد به 5 کشته و 28 مبتلا اصلاح شد.

       1 مورد ابتلای جدید در هنگ کنگ

       3 مورد جدید در سنگاپور (ا نفر از کلیسای گریس، 1 نفر که به ووهان مسافرت کرده بود و شخص دیگری که با مسافران چینی در ارتباط بوده)

       2 مبتلای جدیدی در امارات متحده عربی (یک فرد ایرانی 70+ ساله به همراه همسرش)

      18 مبتلای جدید در ژاپن

       یک کشته جدید در ایتالیا

       1 کشته و 10 مبتلا در ایران

       10 نفر مبتلا در ایتالیا

       87 مورد در کره جنوبی و مجموعا 433 فرد مبتلا 

             22 فوریه 433 مبتلا در کره جنوبی

             21 فوریه 209 مبتلا در کره جنوبی

             20 فوریه 111 مبتلا در کره جنوبی

             19 فوریه 58 مبتلا در کره جنوبی

             18 فوریه 31 مبتلا در کره جنوبی

       دو مورد جدید در استرالیا، افرادی هستند که از کشتی تفریحی الماس پرنسس بازگشته اند (در کل 21 نفر از این کشتی به استرالیا بازگشته اند).

        142 مورد ابتلا در کره جنوبی پیدا شده که از این موارد 92 مورد مربوط به بیمارستان چنگدائو داونم، 38 مورد مربوط به کلیسای سینچون دائگو و 12 مورد مربوط به موارد ناشناس در حال بررسی میباشد.

        1 مورد جدید در ایتالیا (کرامونا، منطقه لومباردی) مدارس 10 شهر به مدت دو هفته تعطیل خواهند ماند. مدیر بخش بیماری های عفونی موسسه عالی بهداشت ایتالیا: مردم از همین الان باید از هم فاصله بگیرند چرا که این بیماری به صورت فزاینده ای در فواصل نزدیک توانایی انتقال بالایی دارد.

 

 

جمعه 2 اسفند 98

         امریکا CDC: ویروس COVID-19 یک تحدید برای سلامت عمومی است، احتمال زیادی وجود دارد که این ویروس در جامعه ما به صورت گسترده ای پراکنده شود.

         WHO: اگرچه تعداد شیوع این بیماری به صورت محدودی بوده است ولی ما نگران مواردی هستیم که هیچ پیوند اپیدمیولوژیکی واضح مانند مسافرت اخیر به چین یا تماس با یکی از مبتلایان تائید شده وجود نداشته باشد.

 

        3 مورد ابتلا به ویوس کرونا در کره جنوبی

        1 مورد ابتلا به ویوس کرونا در امریکا(21 فوریه) این فرد در تاریخ 2 فوریه از چین برگشته بود و تا کنون هیچ علائمی از بیماری را در خود مشاهده نکرده بود.

        12 مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایتالیا گزارش شده و صدها نفر منتظر پاسخ آزمایشگاهی هستند،50.000 نفر در قرنطینه داوطلبانه پیشگیرانه قرار گرفته اند، دو قطار با موارد مشکوک مسدود شده اند. مدارس، اماکن کار، دفاتر شهری و خصوصی، 3 ایستگاه قطار، کافی شاپ و اماکن عمومی حداقل در روز های یک شنبه در شهر های آسیب پذیر بسته شده اند. شامل:

                یک پسر که در بار کار میکرد و از یکی از مبتلایان در باشگاه مبتلا شده

                کارکنان بهداشت و 3 بیمار در بیمارستان Codogn

                یک زوج 78 و 67 ساله در شرایط وخیم در منطقه ونتو (این مرد بعدا درگذشت)

        7 مورد ابتلا به ویوس کرونا در امریکا (علاوه بر 11 مورد قبلی مبتلا به ویروس کرونا 7 مورد جدید که همگی از کشتی پرنسس الماس بوده اند گزارش شد. تا کنون 18 نفر)

        2 مورد ابتلا به ویوس کرونا در امارات متحده عربی

        2 ابتلای جدید در کشور استرالیا دو زن از کوئیزلند که 34 - 35 سال سن داشتند

        1 ابتلای جدید در کشور سنگاپور

        3 ابتلای جدید در کشور ایتالیا این سه مورد در نزدیکی شهر میلان مشاهده شده است

        استان هوبی چین در 20 فوریه گزارش های خود را اصلاح کرد تا 220 پرونده جدید به شمار پرونده ها اضافه شود. 62442 مورد به 62662 افزایش یافت.

        10 مورد ابتلای جدید در ژاپن اعلام شد

         یک کشته جدید در کره جنوبی اعلام شد. این فرد 54 سال سن داشت

        اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشور لبنان 

        اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در اسرائیل        

         فوت شدن 2 فرد از ایران و اعلام ابتلای 13 نفر دیگر تعداد کشته شدگان ایران را به 4 نفر رساند. 7 نفر در قم، 4 نفر در تهران و 2 نفر در رشت

         دو مبتلای جدید به ویروس کرونا در ایتالیا (یکی از این دو معلم مقطع دبیرستان بوده است)

         11 مورد جدید ابتلا در امریکا (این یازده فرد مبتلا به تازگی از کشتی قرنطینه شده الماس پرنسس به امریکا آورده شده بودند)

          48 مورد جدید در کره جنوبی شمار مبتلایان در این کشور را به 204 عدد رساند.

          2 مورد ابتلا به کرونا در تایوان (یکی +40 ساله و دیگری +20 سال)

          3 مبتلای جدید در ژاپن

          ابتلای یک مورد جدید در کانادا - زن 30 ساله  (این فرد از مسافرت به ایران بازگشته است)

          45 مورد جدید در کره جنوبی

          یک مورد جدید در امریکا

پنجشنبه 1 اسفند 98

         1 مورد در سنگاپور و 3 مورد بهبودی کامل

          13 مورد ابتلا به ویروس کرونا در کشتی پرنسس الماس          

          5 مورد ابتلا به ویروس کرونا در ژاپن 

               مرد +80 ساله که در "بیمارستان مرکزی ساگامی هارا" آلوده شده بود.

               مرد +80 ساله در اوکیاناوام

               زن +70 ساله که خود در 14 فوریه برای چند دقیقه تب 38 درجه داشته، در 16 فوریه به مسافرت رفته و در 18 فوریه بازگشته و در 19 فوریه بستری شده

               مرد +40 که در 15 فوریه لرز، تعریق و ضعف داشته و در 18 فوریه به مراکز درمانی مراجعه میکند.

          سه مورد ابتلا به ویروس کرونا در ایران

                به گزارش خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران، با استناد به وزارت بهداشت کشور، دو تن از ساکنان قم و یک نفر دیگر در اراک بستری شده اند.

          کشته شدن 2 نفر در کشتی قرنطینه شده پرنسس الماس در ژاپن (بک مرد و یک زن +80 ساله)

          یک مورد ابتلا به کرونا در ژاپن

          یک مورد ابتلا به کرونا در تایوان

          60 فرد مبتلا و 6 مرگ جدید در خارج از استان هوبی در 19 فوریه توسط کمیسیون بهداشت ملی چین اعلام شد.

          4 فرد مبتلا در کره جنوبی شناسایی شد. از این تعداد 24 مورد بعد از ساعت 12 شب و 7 مورد قبل ساعت 12 شب ثبت شد. در مجموع کره جنوبی در 24 ساعت گذشته تعداد مبتلایان بالغ بر دو برابر شده است و از 31 به 82 مورد افزایش یافته است (+165%).

چهارشنبه 30 بهمن 98

          دو قربانی جدید در ایران تنها چند ساعت پس از اعلام دو فرد مبتلا در کشور

          1 مورد ابتلا به ویروس کرونا در تایوان

          مبتلا شدن سه مورد جدید در سنگاپور و بهبودی 5 بیمار دیگر

          3 مورد ابتلا به ویروس کرونا در هنگ کنگ

               مادر یکی از مبتلایان به ویروس کرونا به این ویروس مبتلا شد.

               پیرمرد 68 ساله به همراه همسر 70 ساله که البته زن و شوهر هستند.

          10 فرد مبتلای جدید در ژاپن آمار مبتلایان در این کشور را به 81 مورد افزایش داد.

           15 فرد مبتلای جدید در کره جنوبی آمار مبتلایان در این کشور را به 51 مورد افزایش داد.

           کمیسیون ملی سلامت چین در تاریخ 18 فوریه 56 فرد مبتلا به ویروس کرونا و 4 مرگ جدید را در خارج از استان هوبی تائید کرد.

 

 

سه شنبه 29 بهمن 98

          مبتلا شدن 1693 نفر و تائید شدن مرگ 132 نفر در پایان روز 18 فوریه در استان هوبی چین.

          مرگ یک نفر در چین. این فرد 51 ساله دکتر لیوژیمینگ، مدیر بیمارستان ووچانگ بوده است.

          8 مورد جدید در ژاپن:

               3 مورد در توکیو

               3 مورد در منطقه واکایاما

               1 در بخش آچی

               1 در بخش کاناگاوا

           ثبت 4 مورد جدید به ویروس کرونا در سنگاپور

              یک زن 57 ساله و یک مرد 50 ساله هردو تبعه سنگاپور، محل مبتلا شدن به این ویروس در کلیسای Grace Assembly of God بوده است.

              یک زن 35 ساله با ملیت مالزی که با یک فرد مبتلا ثبت شده در ارتباط بوده است.

              یک زن 38 ساله تبعه سنگاپور که در بیمارستان دانشگاه ملی (NUH) در یک محل اداری مشغول به کار بوده است.

           88 نفر مبتلا به کرونا در کشتی تفریحی پرنسس الماس شمار مبتلایان در این کشتی را به 542 نفر رساند.

          پیدا شدن 2 مورد فرد مبتلا به ویروس کرونا در هنگ کنگ

                یک زن 32 ساله که به یک فرد مبتلا به کرونا کمک میکرده.

                یک مرد 58 ساله که حال خوبی داشت و در 11 فوریه تب و لرز میگیرد و از 15 فوریه سرفه میکند.

          یک مورد ابتلا به کرونا در کره جنوبی

 

دو شنبه 28 بهمن 98

          دو مورد جدید در تایوان (زن 80 ساله و مرد 30)

          اضافه شدن دو مورد فرد مبتلا (پسر بچه یک ساله و یک مرد 35 ساله با ثابقه برگشت از چین) در سنگاپور و نیز بهبودی 5 نفر از مبتلایان

          سه مورد جدید در هنگ کنگ

          اضافه شدن 85 مورد دیگر به ویروس کرونا در کشتی قرنطینه شده شاهزاده الماس شمار مبتلایان به این ویروس را به 454 از 3700 نفر رساند.

          4 مورد جدید در ژاپن در استان واکایاما

         14 مورد جدید در کشتی قرنطینه شده الماس پرنسس:  کروهی از مسافران این کشتی که امروز به امریکا بازگشتند جواب آزمایش روز قبل خود را دریافت کردند و مبتلا به این ویروس شده بودند.

         یک مورد جدید در تایلند: یک زن 60 ساله چینی که اعضای خانواده او به این بیماری مبتلا شده بودند.

    دو مبتلای جدید در ژاپن

         کسی که در بیمارستان کار میکند یک پرستار

         یک کارمند 50 ساله دولت که در کنترل شیوع بیماری در کشتی قرنطینه شده الماس پرنسس کار میکرد.

     مبتلا شدن یک فرد 68 ساله به کرونا در کره جنوبی

     115 مبتلا و 5 مورد مرگ در خارج از استان چین (کمیسیون ملی بهداشت چین NHC)

 

یکشنبه 27 بهمن 98

     مبتلا شدن یک فرد به کرونا در امارات متحده عربی

     مرگ اولین قربانی به ویروس کرونا در تایوان و پیدا شدن دو مورد فرد مبتلای جدید در این کشور.

     70 مورد بیمار مبتلا به ویروس کرونا در کشتی امریکایی قرنطینه شده در ژاپن پیدا شد و شمار مبتلایان این کشتی 3700 نفری را به 355 نفر رساند، این در محاسبات کشور ژاپن نیز جمع شده و کشور ژاپن را در رتبه دوم کشور های مبتلا به ویروس کرونا با تعداد 408 نفر قرار داده است.

      پیدا شدن یک فرد مبتلا به ویروس کرونا در سئول، این مرد 82 ساله در کره جنوبی و در شهر سئول سکونت دارد و سابقه خروج از کشور را ندارد.

     مبتلا شدن 3 مورد جدید در سنگاپور به ویروس کرونا

 

شنبه 26 بهمن 98

     آمار پایان روز استان هوبی چین:

     1،843 مبتلای جدید

     139 مورد مرگ

     849 ترخیص با بهبودی

     183،183 پرونده مشکوک شناسایی شده ابتلا به یروس کرونا

 

    یک فرد مبتلای جدید در کشور فرانسه

    یک مبتلای جدید در مالزی، این فرد 83 ساله ملیت امریکایی داشته و به تازگی از کشتی وستردام که در کامبوج لنگر انداخته بود پیاده شد.

    5 مورد مبتلای به ویروس در سنگاپور

    8 مورد دیگر در توکیو (ژاپن) دیده شد که رانندگان این شهر بیش از 100 تماس نزدیک رانندگان را بررسی کرده اند.

    قربانی جدید ویروس کرونا در قاره اروپا. مرگ یک توریست 80 ساله چینی در فرانسه تائید شد.

     65 مورد مبتلا به ویروس کرونا که در کشتی کروز امریکایی که در قرنطینه قرار داده شده بودند.

 

    اهدای 2000 گوشی آیفون به کشتی قرنطینه شده ویروس کرونا در ژاپن

    وزارت بهداشت چین اعلام کرد 193 مبتلای جدید و 3 مرگ که در دیروز 14 فوریه اتفاق افتاده خارج از استان هوبی بوده است. 

 

جمعه 25 بهمن 98

مشاهده اولین مورد مبتلا شده به ویروس کرونا در کشور مصر

پیدا شدن 9 فرد مبتلای جدید در سنگاپور(که 6 نفر از آنها در خوشه کلیسای Grace Assembly church قرار گرفتند) و یا بهبودی 2 فرد دیگر تعدا بهبود یافتگان سنگاپور به 17 نفر رسید.

کمیسیوت بهداشت ملی چین در گزارش رسمی خود در تاریخ 14 فوریه، 108 مورد مرگ و 1043مورد مبتلا را از آمار کسر کرد و دلیل این اقدام را تکراری بودن گزارش ارسالی از استان هوبی چین اعلام کرد (آمار 65000 کشته در روز جمعه اشتباه بوده است).

پیدا شدن یک دو مبتلای جدید در ژاپن

حروف کد ژنتیکی واکسن کرونا ویروس کشف شد و واکسن ویروس کرونا تا اوایل تابستان تهیه خواهد شد.

 

پنجشنبه 24 بهمن 98

کرونا ویروس اولین قربانی خود را در ژاپن گرفت.

شمار مبتلایان ویروس کرونا به 60310 رسید.

پیدا شدن یک مورد مبتلا به ویروس کرونا در ایالت تگزاس امریکا.

پیدا شدن هشت مورد مبتلا به ویروس کرونا در سنگاپور.

 ویروس کرونا نمایشگاه تجاری فناوری بارسلونا 2020 را لغو کرد.

 

چهارشنبه 23 بهمن 98

اضافه شدن 39 مبتلای جدید به ویروس کرونا در کشتی مسافربری الماس پرنسس در ژاپن

آلمان دو مورد دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا را تائید کرد.

 

سه شنبه 22 بهمن 98

ترامپ میگوید مردم فکر میکنند ویروس کرونا ماه آپریل از بین میرود.

پیدا شدن دو نفر در سنگاپور، هفت نفر در هنگ کنگ و یک مورد در تایلند که به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

پیدا شدن یک مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در امریکا (ایالت San Diego، California)

پیدا شدن یک مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در کره جنوبی

 

دوشنبه 21 بهمن ماه 98

    60 مورد جدید از ابتلا به ویروس کرونا در کشتی تفریحی ااماس پرنسس گزارش شده که با احتصاب این آمار شمار مبتلایان در این کشتی به 130 نفر و 26 مورد در خاک های ژاپن بوده است. اکنون ژاپن با 156 مورد مبتلا به ویروس کرونا رتبه دوم را در بین کشور های دنیا دارد.

     اکنون ویروس کرونا (novel Coronavirus 2019) با 910 کشته از ویروس مارس (Mars با 858 کشته در سال  2013) پیشی گرفت.

      پیدا شدن 3 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در هنگ کنگ

 

یکشنبه 20 بهمن ماه 98

    قرنطینه سه مورد مبتلا به ویروس کرونا در سنگاپور

    ویروس کرونا (nCoV) با داشتن 813 قربانی در تاریخ 8 فوریه 2020 توانست از ویروس سارس پیشی بگیرد. (ویروس سارس توانسته بود 774 قربانی و 8,096 مبتلا را در سال 2003 داشته باشد.)

 

شنبه 19 بهمن ماه 98

    یافتن هفت مبتلای جدید به ویروس کرونا در کلیسای پایا لبر سنگاپور.

    سفارت امریکا در پکن درگذشت یک زن 60 ساله امریکایی در ووهان را در 6 فبریه تائید کرد.

    وزیر فرانسه - پیدا شدن پنج فرد بریتانیایی مبتلا به ویروس کرونا در فرانسه

    افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در کشتی تفریحی شاهزاده خانم الماس به 64 نفر رسید.

 

جمعه 18 بهمن ماه 98

    در گذشت اولین پزشک چینی که کروناویروس را اعلام کرده بود

    آمار 31524 نفر مبتلا و 638 نفر کشته ویروس کرونا در جهان

سه شنبه 15 بهمن ماه 98

   قرنطینه کردن 3,700 نفر در کشتی و مشاهده 10 نفر بیمار مبتلا به کرونا در ژاپن

 

 

بازگشت به صفحه آمار مبتلایان به ویروس کرونا

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی